> Naši partneri < http://www.unss.sk/


Zriadenie bezbariérového vchodu

Pod týmto názvom Krajské stredisko ÚNSS v Prešove s finančnou podporou Nadácie J & T zrealizovalo projekt zameraný na zriadenie bezbariérového vchodu do budovy KS, ktorý umožnil zvýšiť dostupnosť služieb klientom.

Okrem zriadenia bezbariérového prístupu do budovy boli zrealizované aj stavebné úpravy v interiéri KS, čím sa podstatne skvalitnil pohyb klientov v zariadení a zvýšila sa ich bezpečnosť. Poďakovanie patrí Nadácii J & T i našim dlhodobým partnerom za prejav ich dôvery. Aj vďaka ich podpore a venovaniu 2 % z daní bol projekt dofinancovaný.

Zriadenie bezbariérového vchodu Zriadenie bezbariérového vchodu Zriadenie bezbariérového vchodu


logo Nadácie J&T
logo Jozef Lenárt Topreal logo spoločnosti Commerc Servise logo spoločnosti SKF
logo spoločnosti Premetal Mon logo spoločnosti Protech Service logo spoločnosti Rotkiv
logo spoločnosti Oko Prešov logo spoločnosti Agro-Lent logo spoločnosti PO CAR
VELIOVIČ, spol. s r.o
odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla