> Naši partneri < http://www.unss.sk/


Beseda so speakrom

Dňa 26.10.2015 o 10,00 hod., sa v Knižnici P.O.Hviezdoslava v Prešove na Hlavnej ul. č. 139, uskutočnila beseda so speakrom o zvukovej knihe.

Pozvanie na besedu prijal p. Igor Šabek- speaker, ktorý svoj hlas prepožičal viac ako 900 načítaným zvukovým knihám. Na besede sa rozprávalo o podmienkach načítavania zvukových kníh v SKN v Levoči, progrese v technike, nahrávacom štúdiu, o výbere literatúry, žánroch, príprave na samotné načítavanie a pod. Veľmi zaujímavý bol pohľad a názor koncových používateľov zvukových kníh na speakra, ktorý bol týmito názormi veľmi nadšený a nečakal takýto prehľad a záujem o prácu speakra zo strany návštevníkov na besede.

Veríme, že pozvanie na takúto besedu príjmu do budúcnosti aj ostatní speakri.

Ďakujeme

Beseda so speakrom Beseda so speakrom Beseda so speakrom


odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla