> Naši partneri < http://www.unss.sk/


Okna už máme vymenené

Po niekoľkých rokoch výmeny okien sa táto etapa opráv budovy strediska uzatvára. Aj vďaka verejnej zbierke Biela pastelka, darcom z 2% sa nám pomaly darí si skultúrňovať náš stánok pre nevidiacich. Najbližšie nás čaká fasáda, ktorá nás finančne dosť vyčerpá.

odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla