> Naši partneri < http://www.unss.sk/


Pozvánka na počítačový kurz

Dovoľujeme si vás pozvať na Kurz pod názvom "Zvýšenie zručnosti v práci s informačno-komunikačnou a asistenčnou technológiou", ktorý sa uskutoční 31.8 – 3. 9. 2015 pondelok – štvrtok v Hoteli Agro Veľká Lomnica.

Kurz je určený klientom ÚNSS - majiteľom prenosných počítačov, ktorí majú záujem si zvýšiť svoje zručnosti v práci s PC. Na kurze budeme pracovať s PC a asistenčnou technológiou Jaws, Magic, ZoomText, NVDA, mobilnými dotykovými telefónmi. Radi privítame začiatočníkov ako aj pokročilých používateľov počítačov.

Účastnícky poplatok: Člen UNSS 19,50€ Nečlen UNSS 24€.

Nižšie nájdete pozvánku a prihlášku na kurz. V prípade záujmu o kurz, prosím vyplňte prihlášku, uhraďte,te poplatok a zašlite nám prihlášku a potvrdenie o zaplatení poplatku na adresu:
KS ÚNSS Prešov
Kollárová 11
080 01 Prešov

Tešíme sa na vašu účasť.

Pozvánka na počítačový kurz KS Prešov, formát doc, 51kB
Prihláška na počítačový kurz KS Prešov, formát doc, 55kBodkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla