> Naši partneri < http://www.unss.sk/


Verejná zbierka štvornohé oči

Vďaka príspevkom od dobrovoľných darcov do pokladníc s maketou vodiaceho psa sa nám podarilo v prvom polroku 2015 vyzbierať sumu 574,22€. Tento finančný dar pomôže pri výcviku vodiacich psov na Slovensku. S pokladnicami vodiaceho psa sa môžete stretnúť v niektorých supermarketoch Billa v mestách Bardejov, Prešov, Vranov n/T, Aquacity Poprad, Vrbov, Kaufland Humenné, MAX Poprad.

odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla