> Naši partneri < http://www.unss.sk/


Stretnutie so seniormi z Drienova

V stredu 22. februára sme navštívili denný stacionár a klub dôchodcov v Drienove. Stretli sme sa s dvadsiatimi seniormi, ktorí mali záujem dozvedieť sa viac o optických a kompenzačných pomôckach. Po prezentácii si mali možnosť jednotlivé pomôcky aj vyskúšať. Ďakujeme im za pozvanie a príjemnú atmosféru.

Stretnutie so seniormi z Drienova Stretnutie so seniormi z Drienova Stretnutie so seniormi z Drienova


odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla