> Naši partneri < http://www.unss.sk/


Putovanie za minulosťou

Zo základnej organizácie, ktorá združuje členov so zrakovým postihnutím svidníckeho a stropkovského okresu, sme sa vybrali spoznávať svoj kraj. Pred mesiacom sme navštívili starobylú Levoču, v týchto dňoch sme si to namierili do Krásneho brodu.

Bazilánsky monastyr v Krásnom Brode
Fotografia: Bazilánsky monastyr v Krásnom Brode

Na toto miesto nás priviedla legenda o nevidiacom mužovi, ktorý sa tam uzdravil. Na pamiatku tejto udalosti tam bol postavený kláštor, dnes už, žiaľ, v ruinách. Pri nich však stojí krásna cerkva, kde nám otec Vladimír Turčanik odslúžil svätú liturgiu, kantoroval mu známy redaktor Dávid Palaščák. Po skončení liturgie sme si zobrali posvätenú vodu a pokračovali v ceste do Humenného.

ZO Svidník na potulkách
Fotografia: ZO Svidník na potulkách

Po chutnom obede sme sa presunuli na Humenský zámok, kde sme obdivovali krásu jeho komnát. V ten deň síce pršalo, ale od prehliadky mesta nás to veru neodradilo. Domov sme sa vracali natešení z výletu, obohatení o nové zážitky a s radostným očakávaním ďalších potuliek.

Humenský zámok
Fotografia: Humenský zámok

V komnatách Humenského zámku
Fotografia: V komnatách Humenského zámku

Tieto výlety sa mohli uskutočniť vďaka sponzorom, s ktorými máme dlhoročnú dobrú spoluprácu: MsÚ Svidník, MsÚ Stropkov, pani Nataša Vargová, pán poslanec Ján Hirčko, Podduklianske novinky, Týždenník Dukla, Stropkovské spektrum. Bez ich pomoci by sa nám veľmi ťažko pracovalo, a preto im patrí veľké ĎAKUJEME.

odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla