> Naši partneri < http://www.unss.sk/Benefičný koncert FS Šarišan „Na dachu ja“

Dňa 22.6.2011 usporiadalo Krajské stredisko Únie nevidiacich a slabozrakých v Prešove benefičný koncert pod názvom „NA DACHU JA“ na podporu rekonštrukcie budovy krajského strediska. Rodinný dom, ktorý dostalo stredisko od mesta je potrebné bezbariérovo upraviť pre potreby orientácie nevidiacich a slabozrakých klientov.

Za spolupráce mnohých sponzorov a partnerov sa podarilo zorganizovať túto akciu pri príležitosti 13. výročia otvorenia Krajského strediska v Prešove. Hlavným a jediným účinkujúcim bol Folklórny súbor Šarišan. Jeho predstavenie na vysokej úrovni ocenili aj handicapovaní spoluobčania v hľadisku, ktorí si odniesli príjemný pocit z piesní.

Benefičný koncert nad ktorým prevzal záštitu predseda PSK MUDr. Peter Chudík poctili svojou účasťou vzácni hostia a to: zástupca primátora mesta Prešov JUDr. René Pucher, Prednosta MsÚ Prešov Ing. Jozef Višňovský, a vedúca odboru sociálneho PSK Mgr. Margita Ďorďová.

Na záver koncertu, za účasti moderátora Zdena Zubáka, vedúci FS Šarišan Mgr. Ladislav Kišeľák odovzdal do rúk riaditeľky UNSS Mgr. Ivany Potočňákovej a vedúceho KS UNSS Prešov Jozefa Hluboviča, symbolický šek na 2 000 €. Poďakovanie patrí aj umelcom, spevákom a tanečníkom, ktorí pre zaplnené hľadisko, vytvorili krásne predstavenie bez nároku na honorár. Veľká vďaka patrí aj DJZ za poskytnutie priestorov bezplatne.

PaedDr.Jozef Hlubovič
vedúci strediska

Benefičný koncert Na Dachu Ja Benefičný koncert Na Dachu Ja Benefičný koncert Na Dachu Ja
Benefičný koncert Na Dachu Ja Benefičný koncert Na Dachu Ja Benefičný koncert Na Dachu Ja
odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla