> Naši partneri < http://www.unss.sk/Študentom v Košiciach sme rozprávali o živote so zrakovým postihnutím - Fotogaléria

Študentom v Košiciach sme rozprávali o živote so zrakovým postihnutím Študentom v Košiciach sme rozprávali o živote so zrakovým postihnutím Študentom v Košiciach sme rozprávali o živote so zrakovým postihnutím
Študentom v Košiciach sme rozprávali o živote so zrakovým postihnutím Študentom v Košiciach sme rozprávali o živote so zrakovým postihnutím Študentom v Košiciach sme rozprávali o živote so zrakovým postihnutím
Študentom v Košiciach sme rozprávali o živote so zrakovým postihnutím Študentom v Košiciach sme rozprávali o živote so zrakovým postihnutím
odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla