> Naši partneri < http://www.unss.sk/


Poradenské dni

Adresár poradenských centier ÚNSS v Prešovskom kraji

Poradenské centrum Adresa Pracovník Kontakt Deň Čas Spádová oblasť - okresy
Prešov Krajské stredisko ÚNSS Prešov, Kollárová 11, Prešov Andrea Pavlovská 0911 496 641 každý utorok a štvrtok 8:30 – 15:00 Prešovský kraj
Prešov (IT poradenstvo) Krajské stredisko ÚNSS Prešov, Kollárová 11, Prešov Peter Teplický 0903 555 736 prvý a tretí utorok v mesiaci 8:30 – 15:00 Prešovský kraj
Bardejov Dlhý rad 16, Bardejov Andrea Pavlovská 0911 496 641 prvá streda v mesiaci 9:00 – 12:00 Bardejov
Humenné Mestský úrad, Kukorelliho 34, Humenné Veronika Schmidtová 0911 636 460 prvý, druhý a tretí utorok v mesiaci 8:00 – 13:00 Humenné
Levoča Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, Štúrova 36, Levoča Gabriela Lazorová 0911 496 617 každý štvrtok 9:00 – 15:00 Levoča
Medzilaborce Mestský úrad, Mierová 326/4, Medzilaborce Veronika Schmidtová 0911 636 460 štvrtý utorok v mesiaci 10:00 – 12:00 Medzilaborce
Poprad Nábrežie Jána Pavla II. 16, Poprad Gabriela Lazorová 0911 496 617 každý utorok a streda 9:00 – 14:30 Poprad, Kežmarok
Snina Klub dôchodcov, Strojárska 2061, Snina Veronika Schmidtová 0911 636 460 prvý pondelok v mesiaci 10:00 – 12:00 Snina
Stará Ľubovňa Dom kultúry, Nám. Gen. Štefánika, Stará Ľubovňa Andrea Pavlovská 0911 496 641 druhá streda v mesiaci 10:00 – 12:00 Stará Ľubovňa
Svidník Mestský úrad, Sovietskych hrdinov 200, Svidník Andrea Pavlovská 0911 496 641 tretia streda v mesiaci 9:00 – 12:00 Svidník, Stropkov
Vranov nad Topľou Hornozemplínska knižnica, MR Štefánika 875/200, Vranov nad Topľou Veronika Schmidtová 0911 636 460 tretí štvrtok v mesiaci 8:00 – 11:00 Vranov nad Topľou

Na poradenské dni je potrebné sa vopred objednať.

Poradcovia mimo poradenských dní v centrách navštevujú klientov v mieste bydliska. Pracovník UNSS v domácom prostredí dokáže lepšie zdiagnostikovať zručnosti zrakovo postihnutého, odhaliť sociálne dôsledky ŤZP, a efektívnejšie navrhnúť pomoc.

V poradenských centrách Bardejov, Humenné, Poprad, Svidník, v dňoch neprítomností pracovníka KS UNSS, základné poradenstvo poskytujú dobrovoľní funkcionári UNSS.

Títo funkcionári, prevažne skúsení zrakovo postihnutí občania, poskytujú služby:

  • zaevidujú požiadavku klienta,
  • poradenstvo v oblasti kde a kedy nájdu odbornú pomoc poskytnutú pracovníkmi ÚNSS,
  • poskytnú kontakt na pracovníkov KS, na poradcu zodpovedného za poskytovanie služieb v regióne,
  • ako sa môžu začleniť do spoločenského, kultúrneho, športového diania nielen v komunite zrakovo postihnutých v ich regióne,
  • aké ďalšie inštitúcie v v regióne zrakovo postihnutého existujú, a aké služby ponúkajú,
  • o akciách poriadaných ÚNSS v regiónoch, v Prešovskom kraji, ale aj na Slovensku,
  • organizujú aktivity, pri ktorých si zrakovo postihnutí klienti môžu overiť, precvičiť získané zručnosti v kurzoch usporiadaných KS v Prešove.

Ponúkajú vlastné skúsenosti s riešením sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, a sú často vhodným príkladom pre ďalších zrakovo postihnutých spoluobčanov.

Dobrovoľní funkcionári sa pravidelne zúčastňujú na seminároch poriadaných Krajským strediskom v Prešove, kde sa oboznamujú s novou legislatívou, činnosťou KS, ako aj poskytovaním sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva a o poskytovaní sociálnych služieb UNSS.


odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla

Ďakujeme

Protech Service - výroba, ostrenie a povlakovanie nástrojov OKO Prešov s.r.o. Xintex Slovakia Topreal - Ing. Jozef Lenárt Agrolent M. Šariš 189 Prešov Commerc Service

Premetal Mon, s.r.o. POCAR Prešov logo Lions Club Prešov