> Naši partneri < http://www.unss.sk/


Poradenské dni

Adresár poradenských centier ÚNSS v Prešovskom kraji

Poradenské centrum Adresa Pracovník Kontakt Deň Čas Spádová oblasť - okresy
Prešov Krajské stredisko ÚNSS Prešov, Kollárová 11, Prešov Andrea Pavlovská 0911 496 641 každý utorok a štvrtok 8:30 – 15:00 Prešovský kraj
Prešov (IT poradenstvo) Krajské stredisko ÚNSS Prešov, Kollárová 11, Prešov Peter Teplický 0903 555 736 prvý a tretí utorok v mesiaci 8:30 – 15:00 Prešovský kraj
Bardejov Dlhý rad 16, Bardejov Andrea Pavlovská 0911 496 641 prvá streda v mesiaci 9:00 – 12:00 Bardejov
Humenné Mestský úrad, Kukorelliho 34, Humenné Veronika Schmidtová 0911 636 460 prvý, druhý a tretí utorok v mesiaci 8:00 – 13:00 Humenné
Levoča Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, Štúrova 36, Levoča Gabriela Lazorová 0911 496 617 každý štvrtok 9:00 – 15:00 Levoča
Medzilaborce Mestský úrad, Mierová 326/4, Medzilaborce Veronika Schmidtová 0911 636 460 štvrtý utorok v mesiaci 10:00 – 12:00 Medzilaborce
Poprad Nábrežie Jána Pavla II. 16, Poprad Gabriela Lazorová 0911 496 617 každý utorok 9:00 – 14:30 Poprad, Kežmarok
Poprad Nábrežie Jána Pavla II. 16, Poprad Gabriela Lazorová 0911 496 617 streda (len na objednanie) Poprad, Kežmarok
Snina Klub dôchodcov, Strojárska 2061, Snina Veronika Schmidtová 0911 636 460 prvý pondelok v mesiaci 10:00 – 12:00 Snina
Stará Ľubovňa Dom kultúry, Nám. Gen. Štefánika, Stará Ľubovňa Andrea Pavlovská 0911 496 641 druhá streda v mesiaci 10:00 – 12:00 Stará Ľubovňa
Svidník Mestský úrad, Sovietskych hrdinov 200, Svidník Andrea Pavlovská 0911 496 641 tretia streda v mesiaci 9:00 – 12:00 Svidník, Stropkov
Vranov nad Topľou Hornozemplínska knižnica, MR Štefánika 875/200, Vranov nad Topľou Veronika Schmidtová 0911 636 460 tretí štvrtok v mesiaci 8:00 – 11:00 Vranov nad Topľou

Na poradenské dni je potrebné sa vopred objednať.

Poradcovia mimo poradenských dní v centrách navštevujú klientov v mieste bydliska. Pracovník UNSS v domácom prostredí dokáže lepšie zdiagnostikovať zručnosti zrakovo postihnutého, odhaliť sociálne dôsledky ŤZP, a efektívnejšie navrhnúť pomoc.

V poradenských centrách Bardejov, Humenné, Poprad, Svidník, v dňoch neprítomností pracovníka KS UNSS, základné poradenstvo poskytujú dobrovoľní funkcionári UNSS.

Títo funkcionári, prevažne skúsení zrakovo postihnutí občania, poskytujú služby:

  • zaevidujú požiadavku klienta,
  • poradenstvo v oblasti kde a kedy nájdu odbornú pomoc poskytnutú pracovníkmi ÚNSS,
  • poskytnú kontakt na pracovníkov KS, na poradcu zodpovedného za poskytovanie služieb v regióne,
  • ako sa môžu začleniť do spoločenského, kultúrneho, športového diania nielen v komunite zrakovo postihnutých v ich regióne,
  • aké ďalšie inštitúcie v v regióne zrakovo postihnutého existujú, a aké služby ponúkajú,
  • o akciách poriadaných ÚNSS v regiónoch, v Prešovskom kraji, ale aj na Slovensku,
  • organizujú aktivity, pri ktorých si zrakovo postihnutí klienti môžu overiť, precvičiť získané zručnosti v kurzoch usporiadaných KS v Prešove.

Ponúkajú vlastné skúsenosti s riešením sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, a sú často vhodným príkladom pre ďalších zrakovo postihnutých spoluobčanov.

Dobrovoľní funkcionári sa pravidelne zúčastňujú na seminároch poriadaných Krajským strediskom v Prešove, kde sa oboznamujú s novou legislatívou, činnosťou KS, ako aj poskytovaním sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva a o poskytovaní sociálnych služieb UNSS.


odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla

Ďakujeme

Protech Service - výroba, ostrenie a povlakovanie nástrojov OKO Prešov s.r.o. Xintex Slovakia Topreal - Ing. Jozef Lenárt Agrolent M. Šariš 189 Prešov Commerc Service

Premetal Mon, s.r.o. POCAR Prešov logo Lions Club Prešov