> Naši partneri < http://www.unss.sk/


Zatancuj si s nami a s našimi susedami

Fotogaléria k projektu

Od šiesteho augusta do sedemnásteho augusta 2009 v poľskej dedinke Zarnowska sa konal kultúrno-spoločenský pobyt, ktorý bol podporený Európskou úniou. Hlavným cieľom tohto projektu bolo zlepšiť pohybovú stránku slabozrakých a nevidiacich ľudí prostredníctvom tanca. Ako vravieval náš tanečný majster Peter „tanec pôsobí na psychiku človeka i na jeho fyzickú zdatnosť“. Tento výrok mali možnosť overiť 36 účastníci. Zo Slovenska sa zúčastnilo tohto projektu 14 účastníkov, 7 pánov a 7 dám. Taký istý počet účastníkov bol aj z Poľska. Na pripadnú pomoc dohliadali 8 pracovníci, 4 pracovníci KS ÚNSS z Prešova a 4 pracovníci z Poľska.

Prišiel som ako „drevo“, no odchádzam s dobrým pocitom. Mnoho účastníkov na tento pobyt prišlo s tým, že tancovať nie je jednoduché a tanec je iba pre živšie povahy. No skutočnosť pre mnohých bola prekvapením. Zo slovenskej strany boli účastníci, ktorí boli presvedčení, že tancovať sa nenaučia. Ich postoj k tancovaniu bol na začiatku pobytu jednoznačný: „Nikdy som netancovala, tancovanie ma akosi neláka a tanec je pre mňa niečo neznáme.“ Účastník Peter prišiel s podobným postojom k tancovaniu: „Prišiel som tu ako drevo. Sám som zvedavý, či sa dokážem naučiť tancovať.“

Z poľskej strany sa ozývali o čosi pozitívnejšie ohlasy k tancovaniu. Bolo to spôsobené aj tým, že u nich účastníci mali akú takú skúsenosť s tancovaním. Účastníci mali možnosť sa naučiť 8 tancov s jednoduchými i náročnými pohybmi. Medzi náročné tance určite patrili svižnejšie tance s rýchlymi pohybmi, ktoré niektorí viac či menej zvládali. K najobľúbenejším tancom patrili tance s pomalším a s jednoduchým pohybom. Najobľúbenejšími tancami pre účastníkov boli tango, valčík, rumba, samba a podobne.

Na záver pobytu každý účastník odchádzal s menším prekvapením „Čudujem sa, ako som sa mohol naučiť tancovať. Prišiel som ako drevo, no odchádzam s dobrým pocitom.“ nechal sa počuť účastník Peter. Jeho tanečnica, Vierka, bola nadmieru spokojná so svojim tanečným úspechom a v krátkosti skonštatovala: „Tanec mi dal takú istotu.“ Tú istotu dostali viacerí účastníci, lebo ich názor sa po 10 dňoch zmenil. Tanec už nebol prekážka, no stal sa dôkazom, že všetko sa dá, len treba chcieť.

Okrem tanečno-pohybových aktivít účastníci diskutovali na rôzne témy. Dozvedeli sme sa aj to, aké športy slabozrakí a nevidiaci robia v Poľsku. Pri diskusiách niektorým aktívnejším sa podarilo vytvoriť nové poľské slová. Napríklad účastníčka Janka zo slova rover (po slovensky bicykel) spravila nové slovensko-poľské slovo „roverovanie“ alebo poľsko-anglické slovo „rove ring“ (po slovensky bicyklovanie).

Účastníci mali možnosť navštíviť taktiež známe poľské mesto, Gdansk. Gdansk je hlavné prístavné mesto Poľska. Tento prístav sa nazýva aj ako slovenský pristav. História mesta siaha do 10. storočia. Staré jadro mesta ponúka mnoho cenných pamätihodností, ktoré účastníci mali možnosť si obzrieť.

Okrem návštevy Gdanska účastníci stihli navštíviť jednu z priľahlých oblasti Gdanska, Sopot. Sopot sa nachádza približne 11 km od Gdanska. Sopot je vyhľadávaným kúpeľným mestom s najdlhším dreveným mólom v Európe. Mesto je ďalej vychýrené pre svoje hudobné akcie.

O 2 dni neskôr sme navštívili Slowinski národný park. Slowinski národný park je zaradený do významných svetových biorezervácií vďaka mimoriadne cenným rašeliništiam a mokradiam. Taktiež niektorí účastníci si vyskúšali kotúľanie z piesočnej duny. Ako jeden z účastníkov poznamenal po druhom skotúľaní z piesočnej duny: „Je to zážitok, je to sranda, ale ja už nevládzem.“ Okrem toho spomenutého sme navštívili mesto LeBa, taktiež aj maják a skanzen. Za dobrého počasia sme sa chodili kúpať do mora.

Myslím, že konštatovanie účastníčky Vierky hovorí za všetko: „Pobyt bol perfektný. Považujem ho za jeden z najlepších z mojich dovoleniek. Som rada, že som sa naučila základy tancov, hoci to bolo veľmi rýchlo. Okrem toho ma fascinovalo more, piesok na pláži, jazda autom. No a čo je dôležité, spoznala som zopár skvelých ľudí.“

účastník Martin FoltinVšeobecné informácie o projekte

Projekt „Zatancuj si s nami a s našimi susedami“ bol organizovaný poľskými mladými z Poľského zväzu nevidiacich v Rzeszowe a Krajským strediskom Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) v Prešove. Na poľskej strane bol financovaný zo zdrojov Európske únie v rámci programu Mládež v akcii, na slovenskej strane bol financovaný ÚNSS a Krajskou radou ÚNSS Prešov.

Išlo o letné stretnutie pre mladých vo veku 18 až 30 rokov v poľskej Lebe, pri Baltickom mori, v termíne od 6.8. do 17.8.2009. Bolo to športovo-kultúrno-spoločenské podujatie, ktorého cieľom bolo prostredníctvom tanca a rôznych pohybových aktivít podporiť fyzickú kondíciu účastníkov.
Projekt zároveň vytvoril priestor na spoznávanie oboch kultúr, na zdieľanie sa a rozprávanie o živote v jednotlivých krajinách a o možnostiach zrakovo postihnutých mladých žiť plnohodnotný život. Súčasťou bolo aj hľadanie riešení, ako by bolo možné niektoré veci zlepšiť alebo zmeniť.

odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla

Ďakujeme

Protech Service - výroba, ostrenie a povlakovanie nástrojov OKO Prešov s.r.o. Xintex Slovakia Topreal - Ing. Jozef Lenárt Agrolent M. Šariš 189 Prešov Commerc Service

Premetal Mon, s.r.o. POCAR Prešov logo Lions Club Prešov