> Naši partneri < http://www.unss.sk/


Účasť v projektoch

GRANTOVÁ SCHÉMA NÁZOV PROJEKTU
Karpatská vandrovka Vandrovka nevidiacich s mobilom
Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007 - 2013 Spolu pre zrakovo postihnutých
ÚNSS Zatancuj si s nami a s našimi susedami
Phare CBC Odstránenie bariér nevidiacim a slabozrakým v Eurokarpatskom regióne
NÚP Podpora zamestnávania zrakovo handicapovaných ľudí v Prešovskom, Košickom a Banskobystrickom kraji
Pontis Kurz práce s Internetom a zvukom na počítači pre zrakovo postihnutých
Konto nádeje Cyklistika pre nevidiacichodkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla

Ďakujeme

Protech Service - výroba, ostrenie a povlakovanie nástrojov OKO Prešov s.r.o. Xintex Slovakia Topreal - Ing. Jozef Lenárt Agrolent M. Šariš 189 Prešov Commerc Service

Premetal Mon, s.r.o. POCAR Prešov logo Lions Club Prešov