Ako poskytujeme sociálne služby od 04.01.2021

ÚNSS poskytuje sociálne služby v nasledovnom rozsahu a pri týchto opatreniach:

 • Odborní pracovníci poskytujú sociálne služby dištančnou formou – telefonicky, písomne a elektronicky.
 • Všetky poradenské miesta sú aktuálne zatvorené.

Požiadavky na klientov ÚNSS

 • Je potrebné, aby klienti požiadali o sociálnu službu písomne, telefonicky alebo elektronický na nasledujúcich kontaktoch.
 • Neváhajte kontaktovať našich pracovníkov v prípade akýchkoľvek problémov súvisiacich so zrakovým postihnutím, či aktuálnou krízovou situáciou súvisiacou s COVID-19.

Kontakty:

 • Katarína Šmajdová Búšová; email: smajdova@unss.sk; telefón: 0905 477 974
 • Marianna Vavrová, sociálna poradkyňa – Prešov, Bardejov, Svidník, Stará Ľubovňa
  email: vavrova@unss.sk; telefón: 0911 496 641
 • Gabriela Lazorová, sociálna poradkyňa – Poprad, Levoča
  email: lazorova@unss.sk; telefón: 0911 496 617
 • Veronika Schmidtová, sociálna poradkyňa – Humenné, Vranov n. Topľou, Medzilaborce, Snina
  email: vschmidtova@unss.sk; telefón: 0911 636 460