OZNAM – Poradenské dni od 13.07.2020

Od 13.7.2020 na základe Krízového plánu ÚNSS poskytujeme sociálne služby v nasledovnom rozsahu a pri týchto opatreniach:

 • Odborní pracovníci poskytujú sociálne služby osobne, telefonicky, písomne a elektronicky.
 • Sociálne služby sú poskytované ambulantnou a terénnou formou.
 • Sociálne služby sú poskytované len individuálnou formou, skupinové aktivity sú naďalej pozastavené

Požiadavky na klientov ÚNSS

 • Je potrebné sa vopred objednať na presný čas (telefonicky, emailom)
 • Do priestorov ÚNSS je možné vstupovať s prekrytím horných dýchacích ciest (rúškom).
 • Klient/sprevádzajúca osoba nesmie vykazovať príznaky ochorenia COVID-19.
 • Pri vstupe do priestorov je nutné použiť dezinfekciu na ruky.
 • Klient/sprevádzajúca osoba musí vyplniť záznamový hárok ohľadne možných príznakov ochorenia COVID-19. Záznamový hárok nájdete TU.

Poradenské miesta, ktoré sú pre klientov aktuálne k dispozícii:

 • Krajské stredisko ÚNSS Prešov: Kollárova 11, Prešov
 • Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, Štúrova 36, Levoča
 • Poprad: Podtatranská 7, Poprad
 • Humenné: Mestský úrad, Kukorelliho 34, Humenné
 • Svidník: Mestský úrad, Sovietskych hrdinov 200, Svidník
 • Vranov n./Topľou: Hornozemplínska knižnica, M.R. Štefánika 875/200, Vranov n./Topľou
 • Medzilaborce:

Sociálne služby na poradenských miestach v Starej Ľubovni, v Bardejove a v Snine zatiaľ do odvolania nebudú poskytované. Je dostupná možnosť poskytnutia služby na najbližšom poradenskom mieste vzhľadom na bydlisko, alebo prostredníctvom terénnej služby v domácich podmienkach klienta.