Služby mesta Prešov v čase Covid-19

Občania, ktorí patria do rizikovej skupiny osôb vo veku nad 65 rokov a potrebujú pomoc napr. s nákupom potravín, drogérie alebo liekov, sa môžu obrátiť na pracovníčky MsÚ Prešov, ktoré im poskytnú bližšie informácie. Kontakty:

  • Anna Hadačová: 0917 284 231
  • Viera Horňáková: 0950 639 159
  • Alena Molčanová: 0907 927 467

Mesto v spolupráci so Slovenským červeným krížom zabezpečuje v pracovných dňoch aj dovoz obedov do domácností pre seniorov, ktorí majú trvalý pobyt v meste Prešov. Obedy je možné objednať si deň vopred, alebo najneskôr v ten istý deň do 7:30 hod. na tel. číslach 0948 661 668 a 0903 558 937.

Podaj ďalej Charity schop Prešov poskytuje pomoc s menšími nákupmi pre osamelých seniorov a pre osamelé mamičky s deťmi. Kontaktovať ho môžete na telefónnych číslach 0940 972 872, alebo 0908 493 842.

Občania v rizikovej skupine, ktorí potrebujú nevyhnutnú domácu ošetrovateľskú starostlivosť (ADOS), si ju môžu dohodnúť na tel. č. 0948 665 662.

Sieť nemocníc a polikliník Svet zdravia a ProCare zverejnila pre pacientov usmernenie ohľadom poskytovania medicínskych služieb v ich priestoroch. Nájdete ho na odkaze: Mimoriadny oznam. Zároveň v spolupráci so zdravotnou poisťovňou Dôvera zriadila pre pacientov z celého Slovenska nonstop infolinku. Na čísle 02/32 32 38 38 poradia, ako ďalej postupovať v prípade príznakov respiračného ochorenia.

Ďalšie kontakty

  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prešov: 0911 908 823
  • Regionálna epidemiologička: 0910 752 010
  • Referát o zdravotne postihnutých a seniorov: 051/3100 529