Služby miest Humenné a Vranov nad Topľou v čase Covid-19

Humenné

Mesto zriadilo krízový štáb, ktorý môžu občania kontaktovať na telefónnom čísle 057/7863211 alebo prostredníctvom emailu msu@humenne.sk, na ktorý sa môžu obracať  so svojimi požiadavkami v čase od 8:00 do 11:00.

Tých, ktorí sú starší a osamelí, pričom potrebujú pomoc v podobe nákupov, obedov a s dovozom liekov, nahlasuje mestskému úradu Spoločenstvo vlastníkov bytov (domovník/čka) prostredníctvom sms alebo telefonicky na telefónnom čísle 0915 710 200.

Dovoz stravy zabezpečuje M. V. centrum sociálnej a opatrovateľskej starostlivosti, na ktoré poskytuje kontakt mestský úrad. Okrem tohto zariadenia stravu zabezpečujú aj vybrané reštaurácie v meste.

Od 23.3.2020 mesto a Slovenský červený kríž odovzdáva svojim obyvateľom ochranné prostriedky (rúška). V prípade potreby sa kontaktuje mestský úrad na telefónnom čísle 0903 558 932.

Vranov nad Topľou

Pre seniorov a osamelo žijúcich občanov, ktorým nemá kto zabezpečiť nákup základných potrieb (potravín, drogérie a liekov) a ich zdravotný stav im to neumožňuje, mesto Vranov nad Topľou z dôvodu mimoriadnej situácie od 17. 3. 2020 poskytuje službu zabezpečujúcu nákup týchto potrieb. Občania, ktorí majú o takúto službu záujem, môžu kontaktovať Mestský úrad vo Vranove nad Topľou na telefónnom čísle 057/7590183 alebo 057/7590184.

Od dňa 23.3.2020 mesto Vranov nad Topľou začalo s distribúciou ochranných rúšok do každej domácnosti (do poštovej schránky). Ich doručovanie je priebežné.

Donášku stravy zabezpečujú:

  • Dom humanity (červený kríž), ktorý môžu občania kontaktovať na telefónnom čísle 057/4421681 v čase od 8:00 do 12:00.
  • Zariadenie pre seniorov, ktoré môžu občania kontaktovať na telefónnom čísle 057/4423538