Služby miest Levoča, Poprad a Kežmarok v čase Covid-19

Levoča

Mesto Levoča zabezpečuje od 25.03.2020 sociálnu službu – donášku základných potravín, drogérie a liekov pre samostatne žijúcich dôchodcov, starších ako 65 rokov, ktorí si ju inak nevedia zabezpečiť. Objednávku občania môžu nahlásiť na telefónnom čísle 0910 965 444 na oddelení školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva mestského úradu počas pracovných dní v čase od 08:00 do 09:30.

Poprad

Mesto Poprad v spolupráci so Slovenským červeným krížom, územným spolkom Poprad, ponúka pomoc pre osamelých seniorov, imobilných občanov a občanov vo vážnom zdravotnom stave, ktorí si nedokážu sami alebo pomocou iných zabezpečiť obed, nákup základných potravín, liekov a drogérie alebo potrebujú sociálne poradenstvo, informácie, prípadne sa porozprávať.

Donášku obeda si môžu občania dohodnúť v pracovných dňoch v čase od 7:30 do 15:00 na telefónnom čísle 0910 890 263 alebo 0904 205 205. Donáška obeda je zabezpečená od nasledujúceho dňa vo vlastnom obedári.

Nákup základných potravín, drogérie a liekov si môžu občania dohodnúť v pracovných dňoch pondelok v čase od 8:00 do 12:00 na telefónnom čísle 0903 558 936. V uvedenom čase občan na tomto telefónnom čísle nahlási svoje meno, adresu, telefónne číslo a zoznam potravín, drogérie a liekov, ktoré požaduje nakúpiť. Musí ísť o potraviny hygienicky balené. Ak občan nešpecifikuje konkrétny druh tovaru, bude sa v rámci ponuky obchodnej siete vyberať najlacnejšia alternatíva. Občan môže túto službu využiť maximálne dvakrát do týždňa.

Občan platí len za nákup. Distribúcia nákupov prebieha nasledujúci deň od 9:00. Pri preberaní donášky musí mať občan rúško. Zamestnanec alebo dobrovoľník Slovenského červeného kríža je oblečený v uniforme a označený menovkou. Nikdy nepožaduje hotovosť pred nákupom!

Občan, ktorý sa bude cítiť osamelý alebo bude potrebovať sociálne poradenstvo, či iné informácie, môže volať kedykoľvek na telefónne číslo 0910 890 262 alebo 0910 890 258.

Kežmarok

Mesto Kežmarok v spolupráci so skautmi z 3. Zboru Aničky a Bořivoja Uhrových Kežmarok spustilo donáškovú službu pre starších (nad 65 rokov) a imobilných občanov (majú ŤZP s trvalým pobytom v Kežmarku).

Objednávky prijímajú pracovníci mestského úradu prostredníctvom telefonických liniek 052/46 60 111 a 052/46 60 109 každý utorok a piatok v čase od 8:00 do 12:00. Občan musí nadiktovať meno, priezvisko, adresu, telefonický kontakt pre overenie objednávky a nákupný zoznam (potraviny, drogéria i voľno predajné lieky, ktoré vystačia na viac dní). Zosumarizované objednávky mesto zasiela skautom na vybavenie, ktorí nákupy roznášajú v popoludňajších hodinách v utorky a piatky. Pri doručení nákupu skauti predložia blok z pokladne a zinkasujú za objednaný nákup hotovosť. Donášková služba je bezplatná. Skauti sú oblečení v modrých vestách, šiltovkách, majú ochranné respirátory a rukavice. Je potrebné, aby preberajúci občania dodržiavali odstup a mali ochranu tváre (rúško, šatku, respirátor).