Služby miest Sabinov a Lipany v čase Covid-19

Sabinov

Mesto zriadilo telefonickú linku na pomoc s nákupom potravín, drogérie, donášky jedál a inej pomoci pre ľudí, ktorí nemôžu chodiť von. Informácie poskytuje sociálne oddelenie na telefónnych číslach 051/48 80 418 a 0917 620 019 v čase od 8:00 do 14:00.

Lipany

Mestský úrad v Lipanoch ponúka možnosť donášky základných potravín, drogérie a liekov pre seniorov a občanov v karanténe na území mesta Lipany. Podmienkou je, že si to občania nedokážu zabezpečiť prostredníctvom rodinných príslušníkov, susedov alebo priateľov. Objednávajte prebieha počas pracovných dní v čase od 8.00 do 9.00 na telefónom čísle 051/488 11 57 alebo 0917 255 702.

CL Taxi Lipany v rámci miest Sabinov a Lipany ponúkajú občanom službu nákupu základných potravín a vyzdvihnutie e-receptov do hodnoty 50 Eur spolu s ich donáškou až domov. Objednávky prijímajú na telefónnom čísle 0904 67 67 67 alebo emailom na info.CLpreprava@gmail.com.