Služby miest Snina a Medzilaborce v čase Covid-19

Snina

Občania mesta Snina môžu v pracovných dňoch v čase od 7:30 do 15:00 kontaktovať jednotlivé oddelenia mestského úradu telefonicky na telefónnom čísle 057/756 18 21 alebo elektronicky (kontakty jednotlivých odborov nájdete na www.snina.sk/kontakty ).

Rozvoz stravy zabezpečuje opatrovateľská služba Domov pokojnej staroby, ktorý môžu občania kontaktovať na telefónnom čísle 057/2399530.

Pre potrebu nákupu liekov a základných potravín pre seniorov, ktorí sú odkázaní výlučne na cudziu pomoc, môžu občania kontaktovať oddelenie starostlivosti o obyvateľa (nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu) na telefónnom čísle 0917 598 772.

Ochranné rúška, v počte minimálne 10 ks, môžu občania objednať telefonicky na číslach 057/ 37 00 222  alebo  0948 374 471.

Medzilaborce

Občania môžu kontaktovať mestský úrad v čase od 8:00 do 11:00 na telefónnom čísle 057/7460111. V prípade požiadavky na dovoz stravy, liekov, alebo ochranných pomôcok, môžu občania kontaktovať referát sociálnych vecí a sociálnych služieb, konkrétne p. Vladimíru Begániovú a to na telefónnom čísle 057/7460126.