Služby miest Stará Ľubovňa a Bardejov v čase Covid-19

Stará Ľubovňa

Mesto Stará Ľubovňa ponúka prostredníctvom oddelenia sociálnych služieb a opatrovateľskej služby možnosť zabezpečenia nevyhnutného nákupu (potravín, liekov, drogérie) pre seniorov a ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím. O túto pomoc môžu občania požiadať na telefónnom čísle 052/43 15 251 alebo 052/43 15 253, a to v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 12:00. Túto službu mesto poskytuje v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 15:00.

Bardejov

Mesto Bardejov zabezpečuje v spolupráci so Slovenským červeným krížom nákupy pre vybrané cieľové skupiny občanov. Ide o:

  • seniorov nad 65 rokov, ktorí žijú osamelo, majú zlý zdravotný stav a nemajú inú možnosť nákupu;
  • osoby so zdravotným znevýhodnením, ktoré žijú osamelo a nemajú inú možnosť nákupu.

Nákup môže obsahovať základné potraviny, chlieb, pečivo, mlieko, mliečne výrobky, trvanlivé potraviny, mäso, mäsové výrobky, zelenina, ovocie, základnú drogériu a hygienické potreby, ako aj lieky (nákup a vyzdvihnutie cez e-recept).

Občania môžu nahlásiť svoj nákup počas pracovných dní na telefónnom čísle 0908 986 784 v čase od 9:00 do 12:00. Objednávku je potrebné zadať najneskôr deň pred rozvozom (pre dodanie nákupu v pondelok je potrebné ho objednať najneskôr v piatok). Rozvoz nákupov prebieha v dňoch pondelok, streda a piatok. Donášku realizujú dobrovoľníci Slovenského červeného kríža (ďalej SČK), ktorí budú mať na sebe uniformu SČK, legitimáciu a na autách označenie SČK.

Osoby pri preberaní nákupu musia mať na tvári rúško a pripravenú hotovosť na úhradu nákupu. Ak rúško nemajú, dodá im ho mesto na požiadanie. V tomto prípade môžu počas pracovných dní využiť kontakt 054/4862 106 v čase od 9:00 do 12:00

Ďalšie kontakty

Mestský úrad Bardejov; oddelenie sociálne: PhDr. Tatiana Fedáková: tatiana.fedakova@bardejov.sk, 054 / 486 210