Krajské stredisko ÚNSS v Prešove

Krajské stredisko je jedným z ôsmich krajských stredísk Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska sídliacich v každom krajskom meste. Vykonávame odbornú činnosti v sociálnej oblasti – poskytovanie základného sociálneho poradenstva, špecializovaného sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie, sprievodcovstva a predčítateľskej služby, podporu voľnočasových aktivít členov ÚNSS, vyšetrenia optometristom, preventívne vyšetrenia detí  bezkontaktným autorefraktometer Plusoptixom, prezentačnú a osvetovú činnosť.

Aktuality

Ako a kde hľadať pomoc v čase Covid-19

Napriek tomu, že zamestnanci Krajského strediska ÚNSS v Prešove majú riaditeľkou ÚNSS nariadenú prácu z domu, dokážu svojim klientom aj naďalej poskytovať sociálne služby, sociálne poradenstvo a sociálnu rehabilitáciu. V uplynulých dňoch kontaktovali nevidiacich…

Prejsť na stránku Aktuality