Krajské stredisko ÚNSS v Prešove

Krajské stredisko je jedným z ôsmich krajských stredísk Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska sídliacich v každom krajskom meste. Vykonávame odborné činnosti v sociálnej oblasti – poskytujeme základné a špecializované sociálne poradenstvosociálnu rehabilitáciu, sprievodcovskú  a predčitateľskú službu,  preventívne merania zrakových parametrov deťom v predškolskom veku, prezentačnú a osvetovú činnosť.

Aktuality

ZO Prešov vykročila v ústrety zážitkom

Koncom mája sa tridsiatka členov ZO Prešov vybrala na jednodňový autobusový zájazd do Tatranskej Javoriny, do Prezidentského poľovníckeho zámočku (známeho tiež pod názvom lovecký zámoček Hohenlohe). Ako isto viete, ide…

Prejsť na stránku Aktuality