Krajské stredisko ÚNSS v Prešove

Krajské stredisko je jedným z ôsmich krajských stredísk Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska sídliacich v každom krajskom meste. Vykonávame odborné činnosti v sociálnej oblasti – poskytujeme základné a špecializované sociálne poradenstvosociálnu rehabilitáciu, sprievodcovskú  a predčitateľskú službu,  preventívne merania zrakových parametrov deťom v predškolskom veku, prezentačnú a osvetovú činnosť.

Aktuality

Deň otvorených dverí ÚNSS KS Prešov

Pri príležitosti Medzinárodného dňa nevidiacich, sa na KS v Prešove uskutočnil Deň otvorených dverí. Srdečne ďakujeme pracovníkom dodávateľov kompenzačných pomôcok – spoločnostiam Tyflocomp s.r.o. a Vincom s.r.o., ktorí pre návštevníkov…

Prejsť na stránku Aktuality