Krajské stredisko ÚNSS v Prešove

Krajské stredisko je jedným z ôsmich krajských stredísk Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska sídliacich v každom krajskom meste. Vykonávame odborné činnosti v sociálnej oblasti – poskytujeme základné a špecializované sociálne poradenstvosociálnu rehabilitáciu, sprievodcovskú  a predčitateľskú službu,  preventívne merania zrakových parametrov deťom v predškolskom veku, prezentačnú a osvetovú činnosť.

Aktuality

Workshop o Braillovom písme

Dňa 24.5.2023 sa uskutočnil workshop, pre členov ZO Svidník, o význame a používaní Braillovho písma. Táto aktivita sa konala počas spoločného pobytu členov ZO Svidník v Mníchovskom Potoku pri Bardejove. Aktivitu si pripravili…

Prejsť na stránku Aktuality