Krajské stredisko ÚNSS v Prešove

Krajské stredisko je jedným z ôsmich krajských stredísk Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska sídliacich v každom krajskom meste. Vykonávame odborné činnosti v sociálnej oblasti – poskytujeme základné a špecializované sociálne poradenstvosociálnu rehabilitáciu, sprievodcovskú  a predčitateľskú službu,  preventívne merania zrakových parametrov deťom v predškolskom veku, prezentačnú a osvetovú činnosť.

Aktuality

Poskytovanie sociálnych služieb

Od 27.04.2022 ruší ÚNSS všetky obmedzenia súvisiace s COVID-19 a sociálne služby poskytuje v plnom rozsahu: Odborní pracovníci poskytujú sociálne služby osobne, telefonicky, písomne a elektronicky. Sociálne služby sú poskytované ambulantnou a terénnou formou….

Showdown – pingpong pre nevidiacich

Aj nevidiaci a slabozrakí majú svoj pingpong – je ním Showdown! Showdown je aplikovaný stolný tenis pre zrakovo postihnutých športovcov. Hrajú proti sebe dvaja hráči, alebo dve trojčlenné družstvá. Každý hráč…

Pomoc Ukrajine

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vyjadruje solidaritu Ukrajine a jednoznačne odsudzuje útok Ruskej federácie na susednú krajinu, ktorý je v rozpore so základnými princípmi ľudskosti a demokracie. Zároveň vyslovuje podporu Ukrajinskej asociácii nevidiacich (The…

Prejsť na stránku Aktuality