Pracovníci KS

 • Katarína Šmajdová Búšová, vedúca KS ÚNSS Prešov, koordinátorka sociálnych služieb – inštruktorka sociálnej rehabilitácie
  email: smajdova@unss.sk
  telefón: 0905 477 974
 • Marianna Vavrová, sociálna poradkyňa – Prešov, Bardejov, Svidník
  email: vavrova@unss.sk
  telefón: 0911 496 641
 • Mária Vargová, sociálna poradkyňa – Prešov, Stará Ľubovňa
  email: vargova@unss.sk
  telefón: 0910 482 781
 • Gabriela Lazorová, sociálna poradkyňa – Poprad, Levoča
  email: lazorova@unss.sk
  telefón: 0911 496 617
 • Terézia Rujáková, sociálna poradkyňa – Humenné, Vranov n. Topľou, Medzilaborce, Snina
  email: rujakova@unss.sk
  telefón: 0911 636 460