Verejné zbierky

Krajské stredisko ÚNSS v Prešove zastrešuje na území Prešovského samosprávneho kraja organizáciu a koordináciu najmä dvoch celoslovenských verejných zbierok, a to Biela pastelka a Štvornohé oči.

Biela pastelka

Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku. Jej cieľom je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Súčasťou zbierkové dňa, ktorý býva každoročne v mesiaci september, sú aj rôzne sprievodné aktivity. Ich cieľom je osveta problematiky zrakového postihnutia, či preventívne aktivity, spočívajúce v meraní zrakových parametrov u detí a vnútroočného tlaku u dospelých. Viac informácií o zbierke Biela pastelka.

Pracovníčky KS UNSS Prešov v Infostánku počas Bielej pastelky
Infostánok Bielej pastelky v Prešove

Štvornohé oči

Je to celoročná celoslovenská verejná zbierka, ktorej výnos slúži na dofinancovanie kompletného programu pre vodiace psy, ktorý v súčasnosti zahŕňa chov, výchovu, výcvik, odovzdanie psa klientovi, ako aj tyflokynologický servis. Túto zbierku môžete podporiť prostredníctvom dobrovoľného príspevku na účet verejnej zbierky číslo 2148435659/0200 alebo vložením dobrovoľného príspevku do pokladníc s maketami vodiacich psov rozmiestnených na verejne prístupných, ale chránených miestach. V rámci Prešovského samosprávneho kraja ich nájdete v mestách Prešov, Svidník, Bardejov, Humenné, Vranov n. Topľou, Poprad a Svit. Viac informácií o zbierke Štvornohé oči.

Vodiaci pes Eman
Vodiaci pes Eman