Kto sme

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) je občianske združenie, ktorého členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím, ich priaznivci, priatelia a rodičia nevidiacich a slabozrakých detí. Naším poslaním je poskytovanie sociálnych služieb, obhajoba záujmov ľudí so zrakovým postihnutím zameraná na vytváranie rovnakých príležitostí, zabezpečenie rovnakého zaobchádzania a realizáciu pozitívnych opatrení na prekonávanie a kompenzáciu dôsledkov zrakového postihnutia.

Krajské stredisko ÚNSS v Prešove pôsobí na území mesta a Prešovského samosprávneho kraja už od roku 1998. V súčasnosti v ňom pôsobí 5 odborných pracovníčok, ktoré poskytujú nevidiacim a slabozrakým ľuďom služby kompenzujúce dôsledky ich zrakového postihnutia. Ide najmä o poskytovanie sociálneho poradenstva, vykonávanie sociálnej prevencie a sociálnej rehabilitácie.

Podrobný popis a podmienky poskytovania našich služieb nájdete na https://presov.unss.sk/sluzby-pre-ludi-so-zrakovym-postihnutim/

V obmedzenej miere poskytujeme klientom okrem špecializovaného sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie aj službu zapožičania optických a kompenzačných pomôcok v prípade, ak ich klient nevyhnutne potrebuje a zároveň čaká na ich doručenie alebo na schválenie príspevku na ich zakúpenie.

Odborné pracovníčky Krajského strediska ÚNSS v Prešove poskytujú uvedené služby klientom ambulantne na niektorom z poradenských miest (ich zoznam a kontakty nájdete na stránke: https://presov.unss.sk/poradenske-dni/), alebo terénne. To znamená, že klient nemusí cestovať za potrebnou pomocou. Odborné pracovníčky strediska ho po vzájomnej dohode navštívia v jeho domácich podmienkach.

Krajské stredisko ÚNSS v Prešove realizuje okrem sociálnych služieb aj ďalšie aktivity, ktorých prehľad nájdete na https://presov.unss.sk/aktivity-ks/

Kontakty na ostatné Krajské strediská ÚNSS