Poradenské dni

Aktuálne informácie nájdete na podstránke Aktuality.

Na poradenské dni je potrebné sa vopred objednať. V prípade, že klienti nebudú objednaní, poradenský deň sa nemusí uskutočniť.

Prešov

Adresa: Krajské stredisko ÚNSS Prešov, Kollárová 11, Prešov
Deň: utorok a štvrtok
Čas: 8:30 – 15:00
Kontakt:
Katarína Šmajdová Búšová, 0905 477 974, smajdova@unss.sk
Marianna Vavrová, 0911 496 641, vavrova@unss.sk

Bardejov

Adresa: Okresná knižnica Dávida Gutgesela Bardejov, Radničné námestie 1, Bardejov
Deň: prvá streda v mesiaci (na objednanie)
Čas: 9:00 – 12:00
Kontakt: Marianna Vavrová, 0911 496 641, vavrova@unss.sk

Humenné

Adresa: Mestský úrad, Kukorelliho 34, Humenné
Deň: prvý, druhý a tretí utorok v mesiaci
Čas: 8:00 – 13:00
Kontakt: Terézia Rujáková, 0911 636 460, rujakova@unss.sk

Levoča

Adresa: Námestie Majstra Pavla 51, Levoča
Deň: štvrtok (na objednanie)
Čas: 9:00 – 15:00
Kontakt: Gabriela Lazorová, 0911 496 617, lazorova@unss.sk

Medzilaborce

Adresa: Mestský úrad, Mierová 326/4, Medzilaborce
Deň: štvrtý utorok v mesiaci (na objednanie)
Kontakt: Terézia Rujáková, 0911 636 460, rujakova@unss.sk

Poprad

Adresa: Podtatranská 7, Poprad
Deň: utorok; v stredu len na objednanie
Čas: 9:00 – 14:30
Kontakt: Gabriela Lazorová, 0911 496 617, lazorova@unss.sk

Snina

Adresa: 1 Mája 2533/12 Denné centrum Snina
Deň: prvú stredu v mesiaci (len na objednanie)
Čas: 10:00 – 12:00
Kontakt: Terézia Rujáková, 0911 636 460, rujakova@unss.sk

Stará Ľubovňa

Adresa: Ľubovnianska knižnica, Letná 6, Stará Ľubovňa
Deň: druhá streda v mesiaci (len na objednanie)
Čas: 10:00 – 12:00
Kontakt: Marianna Vavrová, 0911 496 641, vavrova@unss.sk

Svidník

Adresa: Mestský úrad, Sovietskych hrdinov 200, Svidník
Deň: tretia streda v mesiaci (len na objednanie)
Čas: 9:00 – 12:00
Kontakt: Marianna Vavrová, 0911 496 641, vavrova@unss.sk

Vranov nad Topľou

Adresa: Hornozemplínska knižnica, MR Štefánika 875/200, Vranov nad Topľou
Deň: tretí štvrtok v mesiaci (na objednanie)
Čas: 8:00 – 11:00
Kontakt: Terézia Rujáková, 0911 636 460, rujakova@unss.sk

Poradcovia mimo poradenských dní v centrách navštevujú klientov v mieste bydliska. Pracovník UNSS v domácom prostredí dokáže lepšie zdiagnostikovať zručnosti zrakovo postihnutého, odhaliť sociálne dôsledky ŤZP, a efektívnejšie navrhnúť pomoc.

V poradenských centrách Bardejov, Humenné, Poprad, Svidník, v dňoch neprítomností pracovníka KS UNSS, základné poradenstvo poskytujú dobrovoľní funkcionári UNSS.

Títo funkcionári, prevažne skúsení zrakovo postihnutí občania, poskytujú služby:

  • zaevidujú požiadavku klienta,
  • poradenstvo v oblasti kde a kedy nájdu odbornú pomoc poskytnutú pracovníkmi ÚNSS,
  • poskytnú kontakt na pracovníkov KS, na poradcu zodpovedného za poskytovanie služieb v regióne,
  • ako sa môžu začleniť do spoločenského, kultúrneho, športového diania nielen v komunite zrakovo postihnutých v ich regióne,
  • aké ďalšie inštitúcie v v regióne zrakovo postihnutého existujú, a aké služby ponúkajú,
  • o akciách poriadaných ÚNSS v regiónoch, v Prešovskom kraji, ale aj na Slovensku,
  • organizujú aktivity, pri ktorých si zrakovo postihnutí klienti môžu overiť, precvičiť získané zručnosti v kurzoch usporiadaných KS v Prešove.

Ponúkajú vlastné skúsenosti s riešením sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, a sú často vhodným príkladom pre ďalších zrakovo postihnutých spoluobčanov.

Dobrovoľní funkcionári sa pravidelne zúčastňujú na seminároch poriadaných Krajským strediskom v Prešove, kde sa oboznamujú s novou legislatívou, činnosťou KS, ako aj poskytovaním sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva a o poskytovaní sociálnych služieb UNSS.