Dary pre Krajské stredisko Prešov

Našu činnosť môžete podporiť viacerými spôsobmi:

  • Finančný dar, ktorý nám môžete poukázať na účet Krajského strediska.
    Platobné údaje: IBAN SK23 0200 0000 0012 5360 4253
    BIC SWIFT kód: SUBASKBX
  • Materiálny dar
  • Bezplatné poskytnutie služby v prospech nášho strediska

Pred odovzdaním daru je vypracovaná darovacia zmluva. V prípade, že nás chcete podporiť, kontaktujte nás na smajdova@unss.sk alebo na telefónnom čísle 0905 477 974

Účel použitia daru môžete určiť vy sami, alebo to nechať na nás. V takom prípade sú dary použité napríklad na nákup kompenzačných a optických pomôcok, či dofinancovanie nami realizovaných projektov (pobytov, vzdelávacích seminárov, osvetovej činnosti a podobne).

Vopred ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť.

Naši darcovia a partneri

Logo nášho partnera VIN COM s.r.o.
VINCOM s.r.o. – Profilupy.sk
Logo nášho partnera Tyflocomp, s.r.o.
TYFLOCOMP, s.r.o.
Logo nášho partnera  Autoservis PROFI-Pribula, s.r.o.
Autoservis PROFI – PRIBULA, s.r.o.

Logo nášho partnera Krajská knižnica P.O. Hviezdoslava v Prešove
Krajská knižnica P.O. Hviezdoslava v Prešove
Logo nášho partnera LIONS Club Prešov
LIONS Club Prešov
Logo partnera PREMETAL MON,s.r.o.
PREMETAL MON, s.r.o.
Corvus
Telekom
Karpatská Nadácia