Benefičný koncert FS Šarišan „Na dachu ja“

Dňa 22.6.2011 usporiadalo Krajské stredisko Únie nevidiacich a slabozrakých v Prešove benefičný koncert pod názvom „NA DACHU JA“ na podporu rekonštrukcie budovy krajského strediska. Rodinný dom, ktorý dostalo stredisko od mesta je potrebné bezbariérovo upraviť pre potreby orientácie nevidiacich a slabozrakých klientov.

Za spolupráce mnohých sponzorov a partnerov sa podarilo zorganizovať túto akciu pri príležitosti 13. výročia otvorenia Krajského strediska v Prešove. Hlavným a jediným účinkujúcim bol Folklórny súbor Šarišan. Jeho predstavenie na vysokej úrovni ocenili aj handicapovaní spoluobčania v hľadisku, ktorí si odniesli príjemný pocit z piesní.

Benefičný koncert nad ktorým prevzal záštitu predseda PSK MUDr. Peter Chudík poctili svojou účasťou vzácni hostia a to: zástupca primátora mesta Prešov JUDr. René Pucher, Prednosta MsÚ Prešov Ing. Jozef Višňovský, a vedúca odboru sociálneho PSK Mgr. Margita Ďorďová.

Na záver koncertu, za účasti moderátora Zdena Zubáka, vedúci FS Šarišan Mgr. Ladislav Kišeľák odovzdal do rúk riaditeľky UNSS Mgr. Ivany Potočňákovej a vedúceho KS UNSS Prešov Jozefa Hluboviča, symbolický šek na 2 000 €. Poďakovanie patrí aj umelcom, spevákom a tanečníkom, ktorí pre zaplnené hľadisko, vytvorili krásne predstavenie bez nároku na honorár. Veľká vďaka patrí aj DJZ za poskytnutie priestorov bezplatne.

PaedDr.Jozef Hlubovič
vedúci strediska