Beseda so speakrom

Dňa 26.10.2015 o 10,00 hod., sa v Knižnici P.O.Hviezdoslava v Prešove na Hlavnej ul. č. 139, uskutočnila beseda so speakrom o zvukovej knihe.

Pozvanie na besedu prijal p. Igor Šabek- speaker, ktorý svoj hlas prepožičal viac ako 900 načítaným zvukovým knihám. Na besede sa rozprávalo o podmienkach načítavania zvukových kníh v SKN v Levoči, progrese v technike, nahrávacom štúdiu, o výbere literatúry, žánroch, príprave na samotné načítavanie a pod. Veľmi zaujímavý bol pohľad a názor koncových používateľov zvukových kníh na speakra, ktorý bol týmito názormi veľmi nadšený a nečakal takýto prehľad a záujem o prácu speakra zo strany návštevníkov na besede.

Veríme, že pozvanie na takúto besedu príjmu do budúcnosti aj ostatní speakri.

Ďakujeme