Bezbariérový vstup do dvora Krajského strediska

Po dlhých rokoch hľadania finančných prostriedkov a technického riešenia brány Krajského strediska v Prešove sa našlo riešenie.

Vďaka našim sponzorom firmy Premetal Mon s.r.o. a zváračskej školy Unizvar s.r.o. sa nám podarilo zrealizovať bezbariérovú bránu.

 

Naši klienti si pamätajú nešťastný vstup do dvora cez bránu, ktorú bolo potrebné prekračovať a mnohí sa pritom často udreli, potkli.

Dnes naši klienti vstupujú do dvora širokou bráničkou bez ohrozenia. Veľkým prínosom novej brány je aj reliéfne logo, ktoré si môžu klienti ohmatať, a tak spoznať symbol ÚNSS, ktorý poznali len z popisu vidiacich osôb.

Veľká vďaka patrí firme Premetal za materiál a zváračskej škole za realizačné práce.