Biela pastelka v Prešovskom kraji

Hlavný deň deviateho ročníka verejnej zbierky Biela pastelka prebiehal v 19-tich mestách Prešovského kraja. Na frekventovaných uliciach a blízko obchodných a biznis centier sa pohybovali dobrovoľníci v dvoj- až trojčlenných tímoch. Do deviateho ročníka sa u nás zapojilo viac ako 300 študentov a dobrovoľníkov.

V hlavný deň verejnej zbierky Biela pastelka sa vo viacerých slovenských mestách uskutočnili sprievodné akcie vo forme prezentačných stánkov Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS). V Poprade a Prešove mali návštevníci možnosť oboznámiť sa s prácou a aktivitami ÚNSS a vyskúšať si rôzne kompenzačné pomôcky ako napríklad hovoriacu váhu, indikátor farieb, hovoriacu kalkulačku či rôzne druhy lúp.
Okoloidúci si na vlastnej koži mohli vyskúšať, aké to je, žiť chvíľu bez použitia zraku – pripravené boli ukážky písania v Braillovom písme na Pichtovom stroji, chôdza s bielou palicou alebo jazda na tandemovom bicykli. Príjemným spestrením dňa bola ukážka práce vodiacich psov zo strany samotných nevidiacich.

Hlavný deň Bielej pastelky je úspešne za nami. Naša vďaka patrí všetkým, ktorí sa na jeho organizácii podieľali – organizátorom, dobrovoľníkom a v neposlednom rade tým, ktorí prispeli a podporili nevidiacich a slabozrakých ľudí na ceste za ľahším životom. Zbierka však nekončí, do konca roka je možné prispievať formou SMS správ na číslo 820 alebo vkladom na účet verejnej zbierky. Ďakujeme.

Tabuľka výnosov v jednotlivých regiónoch v Prešovskom kraji

región výnos
Prešov 4 983,36 €
Svidník + Stropkov + Giraltovce 1 612,19 €
Poprad + Kežmarok 1 532,33 €
Bardejov 1 423,45 €
Humenné + Snina + Medzilaborce 855,19 €
Stará Ľubovňa 775,24 €
Vranov n/T 766,72 €
Levoča 633,02 €
Sabinov 322,93 €
Spolu 12 904,43 €

 

Poďakovanie patrí aj stredným a základným školám, ktoré sa zapojili do zbierky v okrese Prešov.

Gymnázium sv. Mikuláša – študenti v uliciach: 1.571,47€

Tabuľka výnosu podľa škôl

p.č. názov školy výnos
1 Pedagogická a sociálna akadémia výnos nad 300 €
2 ZŠ Kapušany výnos nad 200 €
3 Gymnázium Jána Adama Raymana výnos nad 100 €
4 ZŠ Kúpeľná výnos nad 100 €
5 Gymnázium sv. Mikuláša výnos nad 100 €
6 Gymnázium sv. Moniky výnos nad 100 €
7 Stredná priemyselná škola strojnícka výnos nad 100 €
8 ZŠ Veľký Šarišy výnos nad 100 €
9 Stredná lesnícka škola výnos nad 100 €
10 Evanjelické kolegiálne Gymnázium výnos pod 100 €
11 Hotelová akadémia výnos pod 100 €
12 ZŠ Prostejovská výnos pod 100 €
13 ZŚ Ľubotice výnos pod 100 €
14 ZŠ Bajkalská výnos pod 100 €
15 ZŠ Sedlice výnos pod 100 €
16 ZŠ Sibírska výnos pod 100 €
17 Stredná priemyselná škola stavebná výnos pod 100 €
18 ZŠ Československej armády II. výnos pod 100 €
19 ZŠ Mirka Nešpora výnos pod 100 €
20 ZŠ Važecká výnos pod 100 €
21 Gymnázium Konštantínova 2 výnos pod 100 €
22 Stredná priemyselná škola elektrotechnická výnos pod 100 €
23 Obchodná akadémia výnos pod 100 €
24 Spojená škola výnos pod 100 €
25 Súkromná stredná odborná škola Mladosť výnos pod 100 €
26 Súkromné gymnázium Solivar výnos pod 100 €
27 Stredná odborná škola Košická ul. výnos pod 100 €
28 ZŠ Mukačevská výnos pod 100 €
27 Stredná odborná škola Košická ul. výnos pod 100 €
28 ZŠ Mukačevská výnos pod 100 €
29 Stredná odborná škola podnikania výnos pod 100 €
30 ZŠ Šmeralova výnos pod 100 €
31 ZŠ Československej armády I. výnos pod 100 €
32 Stredná zdravotnícka škola výnos pod 100 €
33 ZŠ Šrobárova výnos pod 100 €
34 Súkromná ZŠ Solivar výnos pod 100 €
35 SPŠ Drevárska výnos pod 100 €
36 SZŠ sv. Bazila Veľkého výnos pod 100 €
Spolu 3239,19 €