Biela pastelka v Prešovskom kraji

Hlavný deň jubilejného desiateho ročníka verejnej zbierky Biela pastelka prebiehal v 70-tich mestách a obciach Prešovského kraja. Na frekventovaných uliciach a blízko obchodných a biznis centier, na benzínových čerpadlách sa pohybovali dobrovoľníci v dvoj- až trojčlenných tímoch. Do desiateho ročníka sa u nás zapojilo viac ako 300 študentov a dobrovoľníkov, členov a pracovníkov ÚNSS.

V hlavný deň verejnej zbierky Biela pastelka sa vo viacerých slovenských mestách uskutočnili sprievodné akcie vo forme prezentačných stánkov Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS).
V Poprade a Prešove mali návštevníci možnosť oboznámiť sa s prácou a aktivitami ÚNSS a vyskúšať si rôzne kompenzačné pomôcky ako napríklad hovoriacu váhu, indikátor farieb, hovoriacu kalkulačku či rôzne druhy lúp.
Okoloidúci si na vlastnej koži mohli vyskúšať, aké to je, žiť chvíľu bez použitia zraku – pripravené boli ukážky písania v Braillovom písme na Pichtovom stroji, chôdza s bielou palicou alebo jazda na tandemovom bicykli. Príjemným spestrením dňa bola ukážka práce vodiacich psov zo strany samotných nevidiacich.

Hlavný deň Bielej pastelky je úspešne za nami. Naša vďaka patrí všetkým, ktorí sa na jeho organizácii podieľali – organizátorom, dobrovoľníkom a v neposlednom rade tým, ktorí prispeli a podporili nevidiacich a slabozrakých ľudí na ceste za ľahším životom. Zbierka však nekončí, do konca roka je možné prispievať formou SMS správ na číslo 820 alebo vkladom na účet verejnej zbierky.

Ďakujeme.

 

Tabuľka výnosov v jednotlivých regiónoch v Prešovskom kraji:

Región Výnos 2010 Výnos 2011
Prešov 4 983,36 € 4 968,14 €
Svidník + Stropkov + Giraltovce 1 612,19 € 1783,47 €
Poprad + Kežmarok 1 532,33 € 1 193,04 €
Bardejov 1 423,45 € 1 747,42 €
Humenné + Snina + Medzilaborce 855,19 € 633,79 €
Stará Ľubovňa 775,24 € 876,51 €
Vranov n/T 766,72 € 1250,6 €
Levoča 633,02 € 1264,88 €
Sabinov 322,93 € 383,71 €
Spolu 12 904,43 € 14 101,56 €

 

Poďakovanie patrí aj stredným a základným školám, ktoré sa zapojili do zbierky a tým prispeli k tomu, že Prešovský kraj bol najúspešnejší zo všetkých na Slovensku.

PaedDr.Jozef Hlubovič
vedúci strediska