Bronz z paralympiády v Prešove

Krajské stredisko ÚNSS v spolupráci s Knižnicou P.O.Hviezdoslava v Prešove usporiadalo dňa 18. 5. 2010 podujatie pod názvom Beseda s paralympionikom.

V reprezentačných priestoroch Prešovského samosprávneho kraja privítali najúspešnejšieho paralympionika Prešovského regiónu, prakticky nevidiaceho zjazdára Miroslava Harausa. Beseda bola určená pre zrakovo postihnutých klientov, členov ÚNSS a pre študentov Gymnázia Sv. Mikuláša, ktorí pomáhajú v uliciach pri verejnej zbierke Biela pastelka.

Na úvod Jozef Hlubovič, vedúci strediska, odovzdal Miroslavovi Harausovi pamätný list Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska za úspešnú reprezentáciu zrakovo postihnutých na Slovensku aj v zahraničí.

Beseda sa stretla s veľkým záujmom zo strany poslucháčov, ktorí s Mirom živo diskutovali celé dve hodiny. Záujemcovia si mohli poťažkať medaily, uskutočniť spoločné fotografie s dvojnásobným paralympionikom a získať podpísané plagáty a pohľadnice. Študenti si materiály zobrali aj do školy, aby urobili nástenku pre tých, ktorí sa besedy nemohli zúčastniť.

Medzi najvýznamnejšie športové úspechy Miroslava Harausa patria:

  • dve bronzové medaily zo ZPH Vancouver 2010 v disciplínach Super combi a super G a 4. miesto v slalome
  • dve bronzové medaily z MS Kórea 2009 v slalome a v super G

Poďakovanie patrí Mirovi, že si našiel čas a chuť podeliť sa so svojimi zážitkami so zrakovo postihnutými aj s so študentmi gymnázia.

Spracoval Jozef Hlubovič