Dajme šancu nevidiacim učiť sa cudzie jazyky

Pod týmto názvom realizuje Krajské stredisko UNSS v Prešove projekt zameraný na výuku anglického jazyka pre svojich klientov. Aktivity projektu budú zamerané na vytvorenie vhodných technických a organizačných podmienok pre vzdelávanie sa v cudzom jazyku.

Kurzy pre začiatočníkov a mierne pokročilých budú viesť samotní nevidiaci a slabozrakí odborníci na jazyky v spolupráci s dobrovoľníkmi z Prešovskej Univerzity a pracovníkmi krajského strediska. Frekvencia kurzu bude raz resp. dvakrát do týždňa podľa záujmu skupiny.

Študenti kurzov budú mať k dispozícii digitálne formu učebníc, audio nahrávky v mp3 formáte a pre záujemcov na zapožičanie MP3 prehrávače.

Cieľom projektu je vytvoriť akceptovateľné podmienky pre vzdelávanie sa v cudzom jazyku podľa individuálnych potrieb klientov v priestoroch strediska tak, aby v budúcnosti mohli byť úspešní v komerčných kurzoch.

Časový horizont realizácie projektu je marec – september v priestoroch Krajského strediska UNSS v Prešove na Kollárovej ulici a v priestoroch Knižnice P.O. Hviezdoslava v Prešove a jej British council.

Vy, ktorí máte záujem učiť sa anglický jazyk kontaktujte koordinátora projektu p. Hluboviča, vedúceho strediska.

mobil: 0905477974
pevná linka: 0517724421
email: hlubovic@unss.sk

Projekt podporila Nadácia VÚB