Ďalšia etapa rekonštrukčných prác ukončená

Program: Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007 – 2013
Opatrenie: Prioritná os III: Podpora miestnych iniciatív (mikroprojekty)
Projekt: Spolu pre zrakovo postihnutých
Číslo projektu: PL-SK/PO/IPP/III/070

Krajské stredisko ÚNSS v Prešove vďaka projektu Spolu pre zrakovo postihnutých zrealizovalo úpravu interiéru strediska, sídliaceho v rodinnom dome.

Úvodným bodom realizácie projektu bolo koordinačné stretnutie projektového tímu v poľskom Rzesowe so zástupcami organizácie Poľského zväzu nevidiacich, ktoré sa uskutočnilo 29. -30. apríla.

Cieľom rekonštrukčných prác bolo zriadiť bezbariérové sociálne zariadenie, zasadaciu miestnosť a zateplenie stropov ďalších miestností. V zrekonštruovaných priestoroch sa budú realizovať semináre s poľským partnerom, Zväzom nevidiacich z Poľska. Najbližšie sa s partnermi stretneme koncom augusta, aby sme zlepšili a rozšírili formy spolupráce pri poskytovaní sociálnych služieb ako aj spoluprácu na úrovni základných organizácii. Veríme, že dané úpravy priestorov prispejú k skvalitneniu služieb a k bezproblémovému priebehu ďalších aktivít a seminárov s témou integračné aktivity, sebaobhajoba a angažovaná spoločnosť.

Poďakovanie patrí aj Úradu UNSS, ktorý financoval dané úpravy do času, kým Prešovský samosprávny kraj uhradí náklady spojené s realizáciou projektu.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.