Deň otvorených dverí Krajského strediska v Prešove

Dňa 15.5.2012 sme uskutočnili prvýkrát Deň otvorených dverí Krajského strediska v Prešove, počas ktorého sme chceli predstaviť prácu so zrakovo postihnutými spoluobčanmi a poskytovanie sociálnych služieb našim klientom.

Táto prezentácia sa uskutočnila približne po roku fungovania strediska v nových priestoroch rodinného domu. Ďalším cieľom prezentácie bolo aj predstavenie úspechov, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť po roku rekonštrukčných prác.

Na podujatí sme privítali vzácnych hostí ako primátora mesta Prešov JUDr. Pavla Hagyariho, poslancov mestského zastupiteľstva a Prešovského samosprávneho kraja, pracovníkov Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Prešove ako aj sponzorov, ktorí významnou mierou prispeli rozvoju strediska.

Na otvorení sme sa poďakovali partnerom za ich prínos k rozvoju strediska a zvyšovania kvality služieb, kde aj p. riaditeľka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Mgr. Ivana Potočňáková vyjadrila povzbudivé slová k práci pracovníkov strediska.

Počas podujatia usporiadala firma Tyflocomp výstavu kompenzačných pomôcok, na ktorej sa mohli pozvaní hostia aj klienti oboznámiť s novými kompenzačnými pomôckami.

Pre účastníkov dňa otvorených dverí pripravil zrakovo postihnutý klient a funkcionár UNSS Václav vynikajúci guláš, ktorý žiaden návštevník neodmietol. Záverom podujatia si naši klienti a návštevníci posedeli pri guláši a vychutnávali príjemnú atmosféru.