Deň otvorených dverí KS ÚNSS v Prešove

Dňa 21.5. 2015 sme pri príležitosti 25. výročia založenia Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska uskutočnili Deň otvorených dverí Krajského strediska v Prešove, počas ktorého sme predstavili našu prácu a poskytovanie sociálnych služieb našim klientom.

Na podujatí sme privítali zástupcov Prešovského samosprávneho kraja, Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Prešove a v Starej Ľubovni, Knižnice P.O. Hviezdoslava v Prešove, pracovníkov Rehabilitačného strediska v Levoči s ich frekventantmi.

Na otvorení sme si pripomenuli 25 rokov fungovania ÚNSS a následne mali hostia možnosť oboznámiť sa s našou činnosťou.

Podujatia sa zúčastnila aj zástupkyňa firmy Tyflocomp z Levoče, ktorá nám odprezentovala nové kompenzačné pomôcky.

Pre účastníkov Dňa otvorených dverí pripravili naši funkcionári základných organizácií grilované špeciality a sladké občerstvenie, ktoré žiaden návštevník neodmietol, čo tiež prispelo k príjemnej atmosfére podujatia.

Za pomoc pri realizácii Dňa otvorených dverí ďakujeme:
Pekáreň Florida – Lešková Anna