Dokážem to zvládnuť aj sám

Pod vedením pracovníčok Krajského strediska ÚNSS Prešov sa o tom 13. – 15. augusta v krásnom prostredí Roľníckeho družstva v Plavnici presvedčilo deväť slabozrakých a nevidiacich klientov a ich päť sprievodcov. Cieľom dvojdňového pobytu bolo doviesť účastníkov k väčšej samostatnosti, k dôvere vo vlastné schopnosti v oblasti sebaobsluhy a vytvoriť priestor na výmenu skúseností. Ani jeden z nich nebol nováčikom – v rámci sociálnej rehabilitácie s nimi naše tri sociálne poradkyne pracovali už dlhšie. Počas pobytu sa snažili upevniť už nadobudnuté zručnosti a rozvíjať ďalšie, úplne nové. Sprievodcovia dostali možnosť vyskúšať si všetky aktivity s klapkami na očiach, teda bez zraku, aby svojich rodinných príslušníkov či priateľov vedeli lepšie pochopiť.

A aký bol program?

 • sebaobsluha v kuchyni: tvorba a manipulácia s marcipánom, výroba produktov (tortu nám môžete závidieť);
 • ručné práce: navliekanie nite do slepeckých a obyčajných ihiel, prešívanie gombíkov, podšívanie sukne, rozlišovanie viacerých druhov látok (ani ušité veci nie sú na zahodenie).

Vzdelávali sme sa veselo (program bol spestrený napr. Tichou poštou, Inkognitom, hrou Zisti, čo to je, a obleč ma) i vážne (klientom boli sprostredkované aktuálne informácie ohľadom zmeny zákona č. 447/2008 Z. z. z 1. júla 2018).

Dokážem to zvládnuť aj sám
Fotografia: Dokážem to zvládnuť aj sám

Krátky pohľad do spätných väzieb účastníkov

 1. „Páčilo sa mi prostredie, ľudia, aktivity a celková atmosféra… Priala by som si pobyt dlhší o 2 – 3 dni.“
 2. „Prostredie je krásne, ľudia príjemní, nad očakávanie, zaujímavý a poučný program. Škoda, že iba na krátko. Inštruktorky sa veľmi o nás starali. Som im za to vďačná a rada by som išla aj nabudúce.“
 3. „Pobyt bol úžasný, veľmi dobrá rodinná atmosféra. Veľa som sa naučila, veľa mi to dalo. Bola som veľmi spokojná s prácou inštruktoriek. Venovali sa nám naplno.“
 4. „Na takomto pobyte som bola prvýkrát, takže očakávania neboli žiadne, skôr zvedavosť. Ale bola som veľmi milo prekvapená programom, ľuďmi a prístupom ako personálu kuchyne, ubytovaním a hlavne našich inštruktoriek, ktoré nám venovali svoj čas i pozornosť. Snažili sa v každom ohľade vyhovieť, poslúžiť a poradiť. Takže očakávania nielen splnili, ale ich predčili.“
 5. „Pobyt bol vynikajúci, očakávania boli skoro naplnené, ale 3 dni je krátka doba.“
 6. „Síce moje očakávania boli iné, som spokojný s týmto pobytom. Hoci pre mňa tento pobyt nebol nejako extra výnimočný alebo nejaký „wav“. Som veľmi rád, že sa nájdu ľudia, ktorí dokážu pomáhať druhým ľuďom, hoci to nie je ich povinnosť. Mám veľmi rád ľudí, ktorí robia dobré veci pre druhých, aj keď z toho až tak neprosperujú. Touto cestou by som sa chcel poďakovať organizátorom. Ďakujeme.“
 7. „Ako sprievodcu ma to tiež obohatilo o nové skúsenosti, napr. ako pristupovať k nevidiacemu partnerovi.“

Zdroje financovania pobytu

 • Grant ÚNSS v hodnote 400 Eur
 • Poplatky účastníkov v hodnote 325 Eur
 • sponzorským darom od PREMETAL MON, s. r. o. v hodnote 700 Eur

Všetkým našim podporovateľom srdečne Ďakujeme!