Ja to už viem, naučím aj teba

S týmto heslom sa vybrala skupina nevidiacich a slabozrakých členov zo základnej organizácie ÚNSS vo Svidníku na športovo-rehabilitačný pobyt do malebnej dedinky Medvedie. Cieľom bolo zopakovať si, čo už vedia, a zároveň sa naučiť aj niečo nové v oblasti priestorovej orientácie a sebaobsluhy.

Program bol naozaj pestrý: prvý deň sa účastníci venovali ručným prácam – z papiera si vyrábali všakovaké kvety a vianočné ozdoby; druhý deň si formou hry zopakovali priestorovú orientáciu – na programe bola chôdza s bielou palicou na určenú vzdialenosť, potom chôdza s bielou palicou a záťažou – s lyžičkou a pingpongovou loptičkou. Treba povedať, že to dalo veľkú námahu udržať správny smer a pritom ju nestratiť. Nasledovali ďalšie disciplíny s loptičkou, a to jej hádzanie do koša a zhadzovanie plechovky od piva. Všetko sa robilo, ako sa patrí, teda s klapkami na očiach. Všetci to zvládli hravo, s dobrou náladou a smiechom.

Fotografia: Chôdza s bielou palicou

Fotografia: Nie len s bielou palicou

Po obede sa účastníci venovali sebaobsluhe. Opäť bez zrakovej kontroly. Rozoznávali strukoviny, látky a hravou formou aj rôzne povrchy – pri pexese pre nevidiacich.

Po namáhavých skúškach si na tretí deň pobytu išli oddýchnuť a načerpať nových síl na pútnické miesto, na horu Zvir do Litmanovej. Zúčastnili sa na bohoslužbe, na ktorej dostali požehnanie do ďalšieho života, aby mohli ľahšie niesť svoj kríž. Domov si odnášali zakúpené suveníry, dobrú náladu, pokoj a radosť na duši, že sa mohli prechádzať po miestach, kde sa zjavila Panna Mária. Po návrate z púte si večer posedeli pri ohníku. Štvrtý deň patril výletu na trh do poľského Krosna.

Fotografia: Na bohoslužbe

S realizáciou pobytu nám pomohli Grantový program ÚNSS, MsÚ Svidník a primátor mesta Svidník Ján Holodňák, MsÚ Stropkov, Pekáreň Šandal – Juraj Maťaš, reštaurácia AB – Jozef Vašuta a Chata Čertež Medvedie. Všetkým zo srdca ďakujeme.