Koordinačné stretnutie projektového tímu

Program: Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007 – 2013
Opatrenie: Prioritná os III: Podpora miestnych iniciatív (mikroprojekty)
Projekt: Spolu pre zrakovo postihnutých
Číslo projektu: PL-SK/PO/IPP/III/070

Pokračovaním úspešnej niekoľkoročnej cezhraničnej spolupráce s poľským partnerom – Poľským zväzom nevidiacich (PZN), je v najbližších mesiacoch realizácia projektu Spolu pre zrakovo postihnutých.

Úvodným bodom realizácie projektu bolo koordinačné stretnutie projektového tímu v poľskom Rzesowe so zástupcami organizácie Poľského zväzu nevidiacich, ktoré sa uskutočnilo 29. -30. apríla.

Zvítanie bolo srdečné a s mnohými očakávaniami. Po krátkom obede sme sa pustili do plodnej diskusie, kde sme si upresnili jednotlivé body ďalších stretnutí, priebeh a ciele projektu a slávnostné ukončenie kultúrnym podujatím v Prešove. Tu budú pozvaní účastníci projektu a ďalší hostia ako poďakovanie za pomoc na rozvoji KS ÚNSS v Prešove a pri rôznych jeho aktivitách.

Druhý deň sme venovali dohodnutiu ďalších detailov a prehliadke priestorov PZN. Prezreli sme si optické a kompenzačné pomôcky, ktoré využívajú pri práci, vymenili sme si skúsenosti pre zlepšenie fungovania a rozvoj jednotlivých zložiek ÚNSS a PZN. Po spoločnom obede sme sa rozlúčili s predpokladom úspešnej realizácie projektu a prospechom vo viacerých ohľadoch pre obe zúčastnené strany.

Veríme, že výstupy projektu budú prínosom nielen pre zúčastnených, ale vytvorením nových kontaktov postupne vybudujeme dlhodobú spoluprácu medzi zložkami ÚNSS a PZN, kde si budú členovia týchto organizácii vymieňať skúsenosti, stretávať sa s novými ľuďmi na nových miestach, čo môže byť tiež motivujúce pre potenciálnych záujemcov o členstvo v ÚNSS.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.