Krajské srdce na dlani

Dňa 25.11.2010 sa v Prešove uskutočnil 9. ročník „Krajského srdca na dlani“. Dobrovoľnícke centrum ako organizátor tohto podujatia, chce aj takýmto spôsobom upozorňovať na veci, ktoré sa dejú vďaka ľuďom s ochotou pomáhať. Tento projekt má najdlhšiu tradíciu práve v prešovskom kraji. Spolu bolo nominovaných 13 jednotlivcov a 3 kolektívy, z toho porota vybrala 5 jednotlivcov a jeden kolektív. Udelené bolo aj mimoriadne ocenenie za dlhoročnú činnosť a prvýkrát boli oceňovaní aj dobrovoľníci zo Zakarpatskej časti Ukrajiny.

Jedným z ocenených bol aj Mgr. Emil Samoľ z Prešova, ktorý je naším dlhoročným dobrovoľným spolupracovníkom. Ako bývalý učiteľ informatiky nám pomáha pri výučbe klientov pri práci s PC s hlasovým výstupom, je správcom počítačovej siete u nás na Krajskom stredisku, robí nám inštaláciu programov a servis počítačov. Vedie počítačový klub pre zrakovo postihnutých a spravuje internetovú stránku klubu.

Druhou oblasťou, v ktorej nám Emil pomáha, je osveta medzi zdravými ľuďmi o živote zrakovo postihnutých. Hlavnou skupinou, ktorú oslovuje sú deti a študenti. Spolu s Emilom organizujeme na školách a v materských škôlkach besedy, kde majú deti možnosť spoznať život nevidiacich, prácu vodiaceho psa, pomôcky pre zrakovo postihnutých a pod. Majú možnosť si vyskúšať tieto pomôcky, pýtať sa na to, čo ich zaujíma, vyskúšať si chôdzu s vodiacim psom, alebo si ho aspoň pohladkať. Takýmto spôsom nám Emil pomáha búrať bariéry medzi vidiacimi a nevidiacimi a deti sa prirodzeným spôsobom učia nebáť sa nevidiacich, učia sa ako sa k nim správať, keď ich stretnú na ulici, ako im môžu pomôcť a pod.

A aké boli pocity samotného Emila? “Veľmi ma prekvapilo, že ma vôbec navrhli na takéto ocenenie, ale zas na druhej strane je to pre mňa veľká motivácia ešte viac pomáhať. Som poctený, hoci ocenenie by si viac zaslúžila moja manželka. Pomáha mi a zapája sa do všetkých charitatívnych podujatí.”