Krajské stredisko má novú vedúcu

Od 1. novembra vystriedala dlhoročného vedúceho krajského strediska Jozefa Hluboviča nová vedúca Ing. Žofia Teplická.

Pochádza z Rimavskej Soboty a vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave. V roku 2006 začala pracovať na Úrade ÚNSS (ešte s rodným priezviskom Svoreňová) ako asistentka projektu SIZAR. Neskôr mala na ekonomickom oddelení na starosti grantový program ÚNSS a vyúčtovania základných organizácií. V roku 2008 sa stala PR manažérkou ÚNSS, manažovala zbierky, vydávala tlačové správy, pripravovala propagačné materiály. S prestávkami pracovala pre Úrad ÚNSS do konca roku 2011, kedy nastúpila na materskú dovolenku. Má dve deti, jej manžel Peter Teplický je takisto pracovníkom ÚNSS, vedie oddelenie CETIS.

Ako vedúca Krajského strediska ÚNSS v Prešove bude riadiť chod strediska a koordinovať poskytovanie sociálnych služieb osobám so zrakovým postihnutím v Prešovskom kraji. Kontaktovať ju môžete mailom na teplicka@unss.sk alebo telefonicky na 0905 477 974.

Pánovi Hlubovičovi ďakujeme za dlhoročnú prácu v prospech nevidiacich a slabozrakých ľudí v Prešovskom kraji a želáme mu veľa úspechov v osobnom a pracovnom živote.