Krajské stredisko má novú vedúcu

Od 1. apríla 2018 pracuje na pozícii vedúcej Krajského strediska ÚNSS v Prešove Mgr. Katarína Šmajdová Búšová, PhD. Pochádza zo Žiaru nad Hronom a vyštudovala Prešovskú univerzitu v Prešove. Je vydatá a má jedno dieťa. Svoje predchádzajúce skúsenosti nadobudla svojím pôsobením v OZ SPDDD – Úsmev ako dar na regionálnej pobočke v Prešove, v neziskovej organizácii Dieťa v náručí, ako aj počas niekoľkoročného pôsobenia na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ako vedúca Krajského strediska ÚNSS v Prešove má na starosti riadenie chodu krajského strediska, poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie a koordinovanie poskytovaných sociálnych služieb osobám so zrakovým postihnutím v Prešovskom kraji.

Doterajšej vedúcej krajského strediska, Ing. Žofii Teplickej, ktorá naďalej bude pracovať pre UNSS v rámci programu Zdravé oči už v škôlke, prajeme veľa úspechov v novej práci a ďakujeme za skvelú prácu pre UNSS počas jej pôsobenia (nie len) na Krajskom stredisku v Prešove.