Krajské stredisko si pripomína 13 rokov pôsobenia v Prešove

Krajské stredisko Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v spolupráci so Základnou organizáciou v Prešove zorganizovalo spoločensko- športové podujatie spojené s prípravou guláša v rekreačnej oblasti Borkut na okraji Prešova. Približne 50 členov a klientov UNSS a ich rodinní príslušníci si pripomenuli 13 rokov od začatia poskytovania odbornej starostlivosti o nevidiacich a slabozrakých v krajskom meste.

Cieľom športových aktivít bolo zvýšiť pohybovú a orientačnú schopnosť úplne nevidiacich a prakticky nevidiacich klientov. Do zápolenia boli zapojení aj rodinní príslušníci s cieľom vyskúšať si rôzne situácie bez kontroly zraku tak, aby lepšie pochopili problematiku svojich blízkych.

Súčasťou stretnutia bola jazda na koni. Táto aktivita je vhodná pre nevidiacich klientov, pretože pomáha udržiavať rovnováhu, ktorá je bez kontroly zraku problematická. Mladší aj starší účastníci si mohli vyskúšať pevné držanie tela, spriamený postoj, spevňovať chrbtové svaly, psychicky sa uvoľniť. Súčasťou príjemného poobedia bol aj kvíz zameraný na znalosti o meste Prešov a na aktivity realizované UNSS.

Po absolvovaní všetkých naplánovaných aktivít padol vhod teplý guláš a opečené špekáčiky.

Celé podujatie finančne a organizačne zabezpečil dobrovoľník Krajského strediska UNSS Zdeno Sobotka (foto organizačný líder) so sestrou Natáliou a jej priateľom Paľom, ktorým patrí veľká vďaka.

Účastníci športovo-spoločenského posedenia pri guláši sa jednomyseľne zhodli na požiadavke, aby sa takéto podujatie stalo tradíciou. Podobné aktivity napomáhajú ťažko zrakovo postihnutým uniknúť pred samotou a spoločenskou izoláciou a významnou mierou prispievajú k vzájomnému pochopeniu vidiacich a nevidiacich spoluobčanov.

PaedDr. Jozef Hlubovič
Vedúci strediska