Krajské stredisko ÚNSS Prešov sa sťahuje

Krajské stredisko UNSS v Prešove opäť mení svoju adresu na Kollárovu 11 k Strednej lesníckej škole pri Kolmanovej záhrade. Dlhodobejší klienti a členovia UNSS z Prešova a okolia si často museli zvykať na novú adresu, pretože za 12 rokov od pôsobenia Krajského strediska v Prešove, adresu zmenilo už 4 krát. Táto skutočnosť spôsobovala klientom nemalé problémy, preto sa pracovníci UNSS rozhodli hľadať stabilné priestory. Po dvoch rokoch intenzívnej práce a komunikácie s poslancami Mesta Prešov sa dostavili úspechy.

Nové priestory (rodinný dom) nevidiaci získali od mesta na dlhodobí prenájom na 25 rokov za zvýhodnený nájom 1/m2. Pri príležitosti dňa nevidiacich prevzal vedúci strediska od zástupcov mesta kľúče a začali sa rekonštrukčné práce.

Budova si vyžaduje špecifické stavebné úpravy, aby mohla plnohodnotne slúžiť ľuďom s poruchami zraku. Na rekonštrukčné práce UNSS získava finančné prostriedky z domácich i zahraničných zdrojov.

Priestory by mali v budúcnosti slúžiť na komplexnú starostlivosť nevidiacim a slabozrakým, na poskytovanie sociálnych služieb, na výuku činností pre zvýšenie ich samostatnosti a nezávislosti. Rodinný dom spolu s priľahlým pozemkom ponúka vhodné priestory na voľno časové a záujmové aktivity, spoločenské stretnutia, posedenia.

Spojenie na Krajské stredisko:

Z autobusovej a železničnej stanice, z Sídliska III, Sídliska Sekčov trolejbus č. 38 vystúpiť na Sídlisku II zastávka Námestie mládeže resp. Obrancov mieru prejsť pešo cca 100 m k budove Lesného úradu, za budovou doprava na ul. Kollárovu a tretí dom v pravo, pred bránou autobusová zastávka.

Z centra mesta autobus č. 15, 12, 43 vystúpiť na zastávke Stredná lesnícka škola (zastávka priamo pred budovou).

Telefóne čísla a elektronická adresa strediska sa nemenia.

PaedDr. Jozef Hlubovič
Vedúci strediska