Kurz zvýšenia zručnosti v práci s informačno-komunikačnou a asistenčnou technológiou

V dňoch 9.10 – 13.10. 2016 sa vo Veľkej Lomnici uskutočnil kurz pod názvom „Zvýšenie zručnosti v práci s informačno-komunikačnou a asistenčnou technológiou“. Kurz bol určený pre 14 zrakovo postihnutých užívateľov prenosných osobných počítačov s asistenčnou technológiou a ich sprievodcov.
Obsah a jednotlivé témy boli rozdelené do 3 oblastí: práca s prenosnými počítačmi, dotykovými telefónmi s operačnými systémami iOS a Android s časovou dotáciou 22 hodín. V jednotlivých workshopoch sa účastníci snažili zvládnuť najmodernejšiu informačno-komunikačnú techniku s asistenčnou technológiou pre nevidiacich a slabozrakých. Na kurze IKT sa využívali sprístupnenia pre nevidiacich formou špeciálnych telefónov s hardwarovou klávesnicou a asistenčnou technológiou Voice over. V minulom roku bol predstavený KAPSYS SmartVision, nový tlačidlový telefón s operačným systémom Android, ktorý zaujal mnohých účastníkov. Tento rok už s daným telefónom intenzívne pracovali štyria účastníci kurzu.
Dôležitou súčasťou prednášok bola práca s textovým editorom, internetom potrebným na získavanie informačných zdrojov, práca s poštovým klientom, veľkou výzvou bola editácia textu pomocou automatizovanej metódy korektúry textu.
Pobytová aktivita prispela aj k vzájomnej výmene skúseností medzi účastníkmi v používaní asistenčnej technológie, k diskusii a k návrhom na zlepšovanie produktov pre nevidiacich a slabozrakých na trhu. V rámci záverečného hodnotenia kurzu padli aj návrhy na užšiu spoluprácu účastníkov a užívateľov nových dotykových telefónov formou zriadenia klubu nevidiacich užívateľov telefónov.
Veľká vďaka patrí lektorom p. Jaroslavovi Mamojkovi, p. Mariánovi Martoňovi, p. Jozefovi Hlubovičovi a predovšetkým úžasným poslucháčom kurzu, ktorí nešetrili radami a pomocou aj pre tých menej zručných kolegov.