Literárna súťaž Šumenie

Občianske združenie Úlet vyhlasuje 9. ročník literárnej súťaže Šumenie určenej pre žiakov základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií v Košickom a Prešovskom kraji. Autori môžu posielať svoje práce na tému FARBY SVET(L)A do 18. decembra 2017. Súťaž je rozdelená do kategórií: I. kategória (I. stupeň) a II. kategória (II. stupeň) a na kategóriu poézie a prózy. Literárne diela budú hodnotiť slovenskí autori poézie a prózy: Valentín Šefčík a Zbyňo Džadoň. Víťazné práce budú ocenené diplomami a knižnými cenami a prednesené na slávnostnom vyhlásení výsledkov v piatok 23. februára 2018 – (v posledný vyučovací deň pred jarnými prázdninami) v Košiciach.

Šumenie
Leták: Šumenie

Výsledkom sa budete môcť potešiť aj vy – víťazné práce v zborníku v Braillovom písme a načítané na CD budeme distribuovať do krajských stredísk ÚNSS v Košiciach a v Prešove. Načítané ich nájdete aj na stránke organizátora súťaže www.ulet.sk.

Farby svet(l)a
Leták: Farby svet(l)a