Ľubovniansky skanzen sprístupnili aj pre nevidiacich

Ľubovnianske múzeum v Starej Ľubovni sprístupnilo skanzen ľudovej architektúry v prírode aj pre nevidiacich a slabozrakých návštevníkov. Už pri vstupe čaká na hendikepovaných návštevníkov tabuľa v Braillovom písme so základnými informáciami o skanzene a objektoch, ktoré tu môžu nájsť. Po skanzene ich vedie vodiaca línia vo forme dreveného zábradlia, pomocou ktorej sa dostanú k jednotlivým stavbám. Na zábradlí sú umiestnené reliéfne šípky s popismi v Braillovom písme o blízkom objekte.

Pred jednotlivými drevenicami a obytnými domami sú makety, ktoré si môže nevidiaci ohmatať a tak získať plastickú predstavu o charaktere stavby.

Projekt pod názvom “Dotykom za poznaním“ pripravilo Ľubovnianske múzeum v spolupráci so študentom Katedry muzeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Tomášom Demiánom v rámci jeho diplomovej práce. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska participovala na projekte odbornými radami o orientácii, a získavaní informácii o prostredí ťažko zrakovo postihnutých spoluobčanov.

Najcennejším historickým exponátom v tomto skanzene je drevený gréckokatolícky kostolík sv. Michala archanjela pochádzajúci z roku 1833 z obce Matysová. Vzácnosťou sú jeho doplnky – ikony pochádzajúce zo 17. storočia. Súčasťou expozície kostolíka je zvon, pri ktorom je v Braillovom písme popísaná jeho história. Zvon je možné si ohmatať.

Návštevníci majú v skanzene možnosť okrem drevených domčekov vidieť i starú kováčsku dielňu s náradím, pravú hájovňu, školu s lavicami, uhlíkom a tabuľkou a taktiež mlyn zo Sulína, ktorý bol v minulosti neodmysliteľnou súčasťou obce.

Nevidiaci si taktiež môžu ohmatať aj skromné vybavenie dreveníc, kuchynské náradie a veci dennej potreby. Informačné centrum ponúka sprievodcu skanzenom v Braillovom písme v slovenčine a poľštine.

Odporúčame nevidiacim a slabozrakým navštíviť prvý skanzen na Slovensku upravený pre potreby takto handicapovaných spoluobčanov.

 

Fotografie