Meranie zrakových parametrov na Dni otvorených dverí Dopravného podniku mesta Prešov

Dňa 4.6. 2016 sme v rámci Dňa otvorených dverí Dopravného podniku mesta Prešov a.s. a pri príležitosti Medzinárodného dňa detí zrealizovali preventívne meranie zrakových parametrov u detí v predškolskom veku. Z celkového počtu 72 detí bolo 7 odporučených na odborné vyšetrenie k očnému lekárovi. O informácie ohľadom merania zraku prejavila záujem aj pani primátorka mesta Prešov Ing.Andrea Turčanová. Ďakujeme Dopravnému podniku za možnosť zrealizovať merania zraku v priestoroch ich areálu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.