Mesto Prešov obdarilo nevidiacich

Nevidiaci z celého sveta si 13. novembra pripomínajú Medzinárodný deň nevidiacich. Je to dôvod na oslavu a obdarovanie takto hendikepovaných občanov. Aj mesto Prešov symbolicky prispelo ku gratulácii – darovalo Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) rodinný dom. Mestské zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí dňa 29. 9 2010 schválilo ÚNSS nebytový priestor na ulici Kollárova 11 do dlhodobého nájmu, na 25 rokov. V týchto dňoch si zástupcovia ťažko zrakovo postihnutých prevzali kľúče od rodinného domu, s ktorým majú dlhodobé plány.

Budova si vyžaduje špecifické stavebné úpravy, aby mohla plnohodnotne slúžiť ľuďom s poruchami zraku. Na rekonštrukčné práce bude ÚNSS získavať finančné prostriedky z domácich i zahraničných zdrojov. Priestory by mali v budúcnosti slúžiť na komplexnú starostlivosť nevidiacim a slabozrakým, na poskytovanie sociálnych služieb, na výuku činností pre zvýšenie ich samostatnosti a nezávislosti. Rodinný dom ponúka vhodné priestory na voľnočasové a záujmové aktivity, spoločenské stretnutia.

Klienti ÚNSS Prešovského kraja ďakujú poslancom mestského zastupiteľstva a pracovníkom Mestského úradu v Prešove za ochotu a ústretovosť pri získaní týchto nebytových priestorov. Veria, že vďaka spolupráci dobrovoľníkov, priateľov zrakovo postihnutých a verejnosti sa podarí vytvoriť Komplexné stredisko starostlivosti o ťažko zrakovo postihnutých občanov.