Načítavanie pre zrakovo postihnutých klientov

Krajské stredisko ÚNSS v Prešove ponúka svojim klientom možnosť načítania čiernotlačových textov do zvukovej formy prostredníctvom ochotného dobrovoľníka Jozefa 32. Zvuková nahrávka sa bude realizovať na PC a bude transformovaná do MP3 formátu, ktorý môže byť zaslaný mailom klientovi, nahraný do MP3 prehrávača alebo napálený na CD.

Ak máte záujem o nahrávky, čiernotlačové texty je potrebné doručiť osobne, poštou alebo elektronicky na Krajské stredisko v Prešove. Text bude následne spracovaný do zvukovej formy a odovzdaný na médiu, ktoré si klient sám zabezpečí. Doba potrebná na načítanie textu bude závislá na vyťaženosti dobrovoľníka.

V prípade záujmu o zapožičanie MP3 prehrávačov zo strany klientov KS UNSS, bude KS uvažovať o ich zakúpení.

Ak uvažujete o ponúknutej možnosti, nechať si načítať čiernotlačové texty, môžete si vypočuť nahrávku poviedky z vlastnej tvorby dobrovoľníka Jozefa:

– Deti (mp3, 2,5 MB)